Digitálnymi inováciami dokážeme transformovať priemyselné odvetvia, spoločnosti aj životy. Ak však nie sú riadne regulované, môžu byť aj hrozbou. V tejto časti podcastu Perspektíva miestnej úrovne sa venujeme otázkam digitálnej transformácie v Európe: Kde sa EÚ nachádza v porovnaní so zvyškom sveta? Aké sú budúce výzvy a príležitosti? Ako môže Európa zabezpečiť a udržať si konkurenčné postavenie pri súčasnom zachovaní práv a dobrých životných podmienok svojho obyvateľstva?

Digitálnymi inováciami dokážeme transformovať priemyselné odvetvia, spoločnosti aj životy. Ak však nie sú riadne regulované, môžu byť aj hrozbou. V tejto časti podcastu Perspektíva miestnej úrovne sa venujeme otázkam digitálnej transformácie v Európe: Kde sa E...Viac

Digitálnymi inováciami dokážeme transformovať priemyselné odvetvia, spoločnosti aj životy. Ak však nie sú riadne regulované, môžu byť aj hrozbou. V tejto časti podcastu Perspektíva miestnej úrovne sa venujeme otázkam digitálnej transformácie v Európe: Kde sa EÚ nachádza v porovnaní so zvyškom sveta? Aké sú budúce výzvy a príležitosti? Ako môže Európa zabezpečiť a udržať si konkurenčné postavenie pri súčasnom zachovaní práv a dobrých životných podmienok svojho obyvateľstva?

Na tieto otázky nám pomôžu odpovedať dnešní hostia: Tanya O‘Carroll, odborníčka na technológie a ľudské práva, Jennifer Baker, novinárka, ktorá pôsobí v Bruseli a venuje sa problematike technológií, politiky a legislatívy v oblasti digitalizácie, ako aj členovia EHSV Gonçalo Lobo Xavier (zo skupiny Zamestnávatelia), generálny riaditeľ Portugalskej podnikateľskej konfederácie (APED), Franca Salis-Madinier (zo skupiny Pracovníci), podpredsedníčka Strediska EHSV pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu, a Giuseppe Guerini (zo skupiny Organizácie občianskej spoločnosti), predseda Európskej konfederácie družstiev pôsobiacich v priemysle a službách. (tk)

 

Menej