„Mezőgazdasági termelők” kategória

This page is also available in

A „Mezőgazdasági termelők” kategória jelenlegi tagjai a Sokféleség Európája csoporthoz és a Munkaadók csoportjához tartoznak. A kategória tagjai a mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari és erdészeti ágazat képviselői.

Legfontosabb feladata, hogy széles körű, nyílt vitát folytasson az elsődleges iparágak helyzetéről és szakpolitikai irányvonalairól az EU-ban. A kategória tagjai közül többen is a mezőgazdasági termelői és erdőtulajdonosi szervezeteket képviselik. Arra törekednek, hogy naprakész információkat biztosítsanak és osszanak meg azokról a konkrét ágazatokról, amelyekben hazájukban tevékenykednek, illetve feltárják és előtérbe állítsák a kérdéses ágazatokra jellemző körülményeket.

A kategória célja továbbá, hogy álláspontokat dolgozzon ki a legfontosabb uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikai célokkal kapcsolatban, különösen a közös agrárpolitika reformjának összefüggésében. A kategória nagy súlyt helyez az ágazati szervezetek együttműködésére az EGSZB-n belül és igyekszik szorosabbra fűzni az együttműködést a csoportok között, de azt is fontosnak tartja, hogy erősebb legyen a koordináció az uniós szintű szervezetekkel és más uniós intézményekkel.

Meggyőződése, hogy a mezőgazdasággal és az élelmiszerrel összefüggő kérdések minden EGSZB-ben képviselt érdekcsoportot érintenek, ezért szoros kapcsolatokat ápol a fogyasztókkal és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, különösen a „Fogyasztó- és környezetvédelem” kategóriával közösen szervezett kiegészítő tevékenységek révén.

A kategória titkársági feladatainak ellátásáról a Sokféleség Európája csoport gondoskodik.