Grupa Pracowników w EKES-ie

Adekwatne wynagrodzenia minimalne są kluczowym elementem spójności społecznej i walki z ubóstwem pracujących i nierównościami. Wiele osób w Europie pracuje jednak w bardzo trudnych warunkach, zwłaszcza pracowników o niepewnej sytuacji. Choć w niektórych krajach negocjacje zbiorowe są wystarczająco skuteczne, aby zapewnić dobre warunki pracy, nie wszędzie tak jest.

Brak ochrony socjalnej niesie ze sobą poważne konsekwencje, zwłaszcza kiedy piętrzą się inne problemy, jak ma to obecnie miejsce w związku z poważnym kryzysem zdrowotnym i społecznym wywołanym przez pandemię COVID-19.

W związku z tym wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej ma na celu zapewnić, by żadna osoba w Europie nie pracowała bez godnego wynagrodzenia minimalnego oraz by rokowania zbiorowe zostały wzmocnione i przedłużone, z poszanowaniem różnych tradycji dialogu społecznego państw członkowskich. Poprzez krajowe plany działania, ustalone podczas trójstronnego procesu wraz z partnerami społecznymi, pozytywną konwergencję płac można osiągnąć, zwalczając wszelkiego rodzaju dyskryminację zarobkową, a także ubóstwo pracujących.

Biorąc pod uwagę pilną konieczność wniosku, zwłaszcza w świetle problemów spowodowanych przez COVID-19, sprawozdawczyni Cinzia del Rio dodała: Wszyscy pracownicy powinni otrzymać sprawiedliwą i odpowiednią płacę minimalną, określoną w przepisach lub w układach zbiorowych, aby umożliwić godne życie i dostęp do ochrony socjalnej. Na szczeblu europejskim trzeba stanowczo zająć się dumpingiem socjalnym i płacowym, głębokimi nierównościami w płacach, rosnącym ubóstwem pracujących, które głównie dotyczą młodych ludzi, kobiet i grup w niekorzystnej sytuacji.

W przyjętej 25 marca 2021 r. na sesji plenarnej EKES-u opinii EKES-u w sprawie zaproponowanej dyrektywyuznano pilną potrzebę takich działań, adekwatność i podstawy prawne dyrektywy (potwierdzone też przez ocenę prawną Rady UE) oraz klauzule zapewniające poszanowanie dla autonomii partnerów społecznych. (prp)