Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Salariile minime adecvate reprezintă o componentă-cheie a coeziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei persoanelor încadrate în muncă și a inegalității. Cu toate acestea, mulți oameni, în special cei cu locuri de muncă precare, lucrează în condiții foarte dificile în Europa. Chiar dacă, în unele țări, negocierea colectivă este un fundament suficient de solid pentru a asigura condiții bune de muncă, acest lucru nu este valabil pretutindeni.

Lipsa protecției sociale are consecințe grave, mai ales pe fondul acutizării altor probleme, așa cum se întâmplă în contextual actual al crizei sanitare și sociale majore induse de pandemia de COVID-19.

În acest context, propunerea Comisiei Europene de directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană are ca scop să garanteze că orice persoană care lucrează în Europa primește un salariu minim decent și că negocierile colective sunt consolidate și extinse, respectându-se în același timp diversele tradiții din statele membre în ce privește dialogul social. Convergența ascendentă a salariilor poate fi realizată prin planurile de acțiune naționale, agreate într-un proces tripartit cu partenerii sociali, acestea vizând în același timp combaterea oricărui fel de discriminare salarială, precum și a sărăciei persoanelor încadrate în muncă.

Ținând seama de caracterul urgent al propunerii, în special în contextul dificultăților cauzate de pandemia de COVID-19, raportoarea Cinzia del Rio a făcut următoarea remarcă: „Toți lucrătorii ar trebui să primească un salariu minim echitabil și adecvat, stabilit fie prin lege, fie prin negociere colectivă, care să le permită o viață decentă și acces la protecție socială. Dumpingul social și salarial, inegalitățile salariale profunde, creșterea ratei sărăciei persoanelor încadrate în muncă – un fenomen care afectează mai ales tinerii, femeile și grupurile defavorizate – trebuie abordate printr-un angajament ferm la nivel european”.

Avizul CESE privind propunerea de directivă, adoptat la 25 martie 2021 de plenul CESE, recunoaște caracterul urgent și necesar al unui astfel de set de măsuri, precum și caracterul adecvat și temeiurile juridice ale directivei (coroborate și în evaluarea juridică a Consiliului UE), și al clauzelor care garantează respectarea autonomiei partenerilor sociali. (prp)