Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Ustrezne minimalne plače so bistvene za socialno kohezijo in odpravljanje revščine zaposlenih ter neenakosti. Pa vendar mnogi v Evropi, še posebej prekarni delavci, delajo v zelo težkih razmerah. V nekaterih državah so kolektivna pogajanja dovolj močna, da zagotavljajo dobre delovne pogoje, vendar to ne drži za vse države.

Če socialne zaščite ni, so posledice izjemno hude, zlasti kadar se pojavijo še drugi problemi kot v sedanji skrajni zdravstveni in socialni krizi, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

V luči teh razmer namerava Evropska komisija s predlogom direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji zagotoviti, da nihče v Evropi ne bi delal brez dostojne zajamčene plače ter da bi se kolektivna pogajanja okrepila in razširila, pri čemer bi se spoštovale različne tradicije držav članic in gojil socialni dialog. Navzgor usmerjeno konvergenco plač je mogoče doseči z nacionalnimi akcijskimi načrti, določenimi v tristranskem procesu s socialnimi partnerji. Ob tem se je treba boriti proti vsem vrstam diskriminacije pri plačilu in proti revščini zaposlenih.

Glede na težave zaradi COVID-19 in z njimi povezano nujnost predloga je poročevalec Cinzia del Rio dejal: „Vsi delavci bi morali dobiti pošteno in ustrezno minimalno plačo, ki je bodisi določena z zakonom bodisi s kolektivnimi pogajanji, s čimer se jim omogoči dostojno življenje in dostop do socialne zaščite. Socialni in plačni damping, velike razlike v plačah in rastočo revščino zaposlenih, ki v glavnem prizadene mlade, ženske in prikrajšane skupine, je treba obravnavati z močno evropsko zavezo.“

Mnenje o predlogu direktive, ki ga je EESO sprejel na plenarnem zasedanju 25. marca 2021, priznava nujno potrebo po takšnem naboru ukrepov, ustreznost in pravno podlago direktive (kar potrjuje tudi pravna ocena Sveta EU) ter klavzule o spoštovanju avtonomije socialnih partnerjev. (prp)