Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A megfelelő minimálbérek a társadalmi kohézió, valamint a dolgozói szegénység és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú elemét alkotják. Európában azonban sokan – különösen a bizonytalan helyzetű munkavállalók – nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Míg egyes országokban a kollektív tárgyalások elég erős eszközt jelentenek a megfelelő munkakörülmények biztosításához, ez nem mindenhol van így.

A szociális védelem hiánya nyomasztó következményekkel jár, különösen, amikor ezt további problémák súlyosbítják – mint jelenleg a Covid19-világjárvány okozta igen mély egészségügyi és társadalmi válság.

Ebben a helyzetben az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló európai bizottsági javaslat azt igyekszik elérni, hogy Európában minden munkavállaló tisztességes megélhetést biztosító bérben részesüljön, valamint hogy megerősítsék és kiterjesszék a kollektív tárgyalásokat – tiszteletben tartva a tagállamok szociális párbeszéddel kapcsolatos hagyományainak különbözőségét. A szociális partnerek által háromoldalú tárgyalások során elfogadott nemzeti cselekvési tervekkel elérhető a bérek felzárkóztatása, valamint fel lehet lépni a bérdiszkrimináció valamennyi formája és a dolgozói szegénység ellen.

A javaslat sürgősségére tekintettel – amit a Covid19-járvány okozta nehézségek csak tovább fokoznak – az előadó, Cinzia del Rio hangsúlyozta: „Valamennyi munkavállalónak meg kell kapnia egy, jogszabályban vagy kollektív tárgyalások során meghatározott, méltányos és megfelelő minimálbért, amely méltó életkörülményeket és a szociális védelemhez való hozzáférést biztosít számára. A szociális és a bérdömpinget, a súlyos bérkülönbségeket, a fokozódó dolgozói szegénységet, amely elsősorban a fiatalokat, a nőket és a hátrányos helyzetű csoportokat sújtja, határozott európai kötelezettségvállalással kell kezelni.”

Az EGSZB plenáris ülése által 2021. március 25-én az irányelvjavaslatról elfogadott vélemény felismeri a helyzet sürgősségét és egy ilyen intézkedéscsomag szükségességét, továbbá az irányelv, valamint a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartását garantáló záradékok helyénvalóságát és jogi megalapozottságát (amit az EU Tanácsának jogi értékelése is alátámaszt). (prp)