Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Nadszedł nasz czas!

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

W tym roku Dzień Europy, 9 maja, będzie również początkiem długo oczekiwanej konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest to niepowtarzalna okazja nie tylko do zaangażowania się w szeroko zakrojoną debatę na temat tego, w jakim kierunku powinna rozwijać się Unia Europejska, ale także do przekazania odpowiedzialności za projekt europejski jej obywatelkom i obywatelom – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości.

Do odnotowania

7 maja 2021 r., Porto

Szczyt społeczny

9 maja 2021 r.

Dzień Europy 2021 i uroczysta inauguracja Konferencji w sprawie przyszłości Europy

9–10 czerwca 2021 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W części „Jedno pytanie do...” zadajemy przewodniczącym sekcji EKES-u pytanie na aktualny i szczególnie istotny temat.

Na potrzeby kwietniowego wydania poprosiliśmy Pietra Francesca de Lotto, przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI), aby podzielił się z czytelniczkami i czytelnikami EKES Info opinią na temat transformacji przemysłowej i zasad Zielonego Ładu.


 

„Transformacja ekologiczna i cyfrowa zwiększy odporność, konkurencyjność i sprawiedliwość społeczną”

EKES Info: Jak i do kiedy przeprowadzić transformację w kierunku bardziej ekologicznego i cyfrowego przemysłu o obiegu zamkniętym, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu Komisji Europejskiej? Jaką rolę w tym procesie odgrywają surowce?

Pietro Francesco De Lotto, przewodniczący CCMI: Niezależnie od tego, czy mówimy o czwartej, piątej, a nawet szóstej rewolucji przemysłowej, wokół zagadnienia często rodzi się debata publiczna. Choć istnieją różne poglądy na ten temat, pewne jest, że mamy do czynienia z głęboką rewolucją w naszym przemyśle, która niesie dwojakie wyzwanie: ekologizację i dążenie do obiegu zamkniętego oraz transformację cyfrową. Na siłę napędową tej rewolucji składają się różne czynniki: opinia publiczna, wrażliwość konsumentów, dążenie do globalnej konkurencyjności, potrzeba dostosowania pracy do nowych modeli itd.

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewany gość

Co miesiąc przedstawiamy niespodziewanego gościa, który dzieli się swoimi poglądami na bieżące sprawy, wnosząc powiew świeżego powietrza, by poszerzyć nasze horyzonty, zainspirować nas i uczulić na problemy współczesnego świata. W bieżącym, kwietniowym wydaniu mamy przyjemność gościć aktorkę, pisarkę i reżyserkę Aurélie Vauthrin-Ledent, która przekaże nam swój apel o ratowanie kultury – tak istotnej w naszym życiu.

Aurélie Vauthrin-Ledent: niezbędna jest przede wszystkim kultura!

Urodziłam się 40 lat temu 28 marca 1981 r. Przez całe moje życie słowo „niezbędny” nie było nigdy tak często kojarzone ze słowem „kultura” jak podczas obecnego kryzysu zdrowotnego i tym samym gospodarczego. Oczywiste jest, że wiele naszych paradygmatów ulegnie zmianie. Dokonujemy i będziemy wciąż dokonywać gruntownej rewizji różnych dziedzin życia społecznego.

Wiadomości EKES-u

„Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, ale jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, zanim plany krajowe będą gotowe”.

W debacie na sesji plenarnej EKES-u w dniu 25 marca wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział, że większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności znajduje się nadal na wczesnym etapie i że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, zanim plany staną się wystarczająco zaawansowane. Zauważył również, że polityka handlowa ma do odegrania kluczową rolę w przywracaniu gospodarki UE na właściwe tory.

#YEYS2021: Młode pokolenie Europejczyków podejmuje wyzwanie związane z klimatem

Uczniowie szkół średnich z całej Europy przekazali konkretne propozycje działań w dziedzinie klimatu wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi jako wkład wirtualnego Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dniach 18–19 marca 2021 r.

Przesłanie dla EKES-u: zmień system, jeśli chcesz powstrzymać zmianę klimatu

W dniu 20 marca EKES był gospodarzem wirtualnego wydarzenia powiązanego z inicjatywą „Twoja Europa – Twoje Zdanie!” (YEYS), i zatytułowanego „Zaprojektować zmianę systemową”, w którym wzięło udział szereg ekspertów, aktywistów i influencerów. Podzielili się oni wiedzą i know-how na temat działań w dziedzinie klimatu w kontekście zmian systemowych.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy w pełni uznaje zasadniczą rolę EKES-u

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny został poproszony o wejście w skład głównego organu konferencji, który ma wyznaczyć kierunek przyszłego rozwoju UE.

EKES analizuje wyzwania związane z telepracą

W czasie pierwszych obostrzeń związanych z COVID-19 liczba telepracowników w UE gwałtownie wzrosła z 5% do 40%. Rok później nadal trudno jest właściwie ocenić wpływ telepracy na pracodawców, pracowników i całe społeczeństwo, choć wszystko wskazuje na to, że zostanie ona z nami już na dobre. EKES zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia dalszych badań i przyjęcia długoterminowej perspektywy w celu wykorzystania plusów tej formy pracy i zmniejszenia związanego z nią ryzyka.

Najwyższy czas, by poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności

W dniu 24 marca EKES był gospodarzem debaty z komisarz UE ds. równości Heleną Dalli na temat nowej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, zainicjowanej niedawno przez Komisję Europejską.

Transport kolejowy w UE – Europejski Rok Kolei 2021 to właściwy moment na zmianę

Transport kolejowy nadal jeszcze musi poczynić postępy w zakresie politycznym, regulacyjnym i kulturowym, chociaż w ciągu 25 lat liberalizacji przeszedł długą drogę w kierunku otwarcia rynków i osiągnięcia harmonizacji technicznej. Takie jest główne przesłanie opinii w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego przyjętej na marcowej sesji plenarnej EKES-u.

Transformacja energetyczna – UE potrzebuje zmiany tempa

Należy znacznie przyspieszyć tempo transformacji w kierunku unii energetycznej, jeśli mamy osiągnąć cele UE w zakresie energii i klimatu na 2050 r., niemniej zignorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich może być niebezpieczne – stwierdza EKES w niedawnej opinii.

Nowa strategia Komisji na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych nie jest dostosowana do sytuacji związanej z COVID-19

EKES z zadowoleniem przyjmuje nowy plan działania Komisji w sprawie kredytów zagrożonych, lecz uważa, że brakuje w nim nowych propozycji na miarę czasów pandemii COVID-19, przez co Europa musi stawić czoła sytuacji nadzwyczajnej, stosując przepisy opracowane na zwykłe czasy.

EKES proponuje środki wspierające inwestycje w wydobycie i recykling surowców krytycznych

Na marcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię, w której zaproponował wspieranie inwestycji w poszukiwanie i wydobycie surowców krytycznych oraz wykorzystywanie surowców wtórnych pochodzących z odpadów, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla transformacji ekologicznej w UE.

EKES apeluje o bardziej precyzyjne i zharmonizowane warunki dla zapewnienia bardziej zrównoważonego cyklu życia baterii w UE.

Na sesji plenarnej w marcu EKES przyjąłopinię, w której proponuje bardziej precyzyjne i operacyjne ustalenia i instrumenty w zakresie zarządzania, aby wdrożyć nowe rozporządzenie w sprawie baterii przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Zdaniem EKES-u mogłoby to przyczynić się do opracowania unijnych ram obejmujących cały cykl życia baterii w UE.

EKES chwali reformę europejskiej przestrzeni badawczej jako Nowy Ład dla badań naukowych i innowacji w Europie

Nowy plan Komisji Europejskiej świadczy o jej determinacji, by nie dopuścić do dalszej utraty pozycji Europy w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i Azją zarówno pod względem badań podstawowych, jak i stosowanych, patentów i zaawansowanych technologicznie produktów i usług – stwierdza EKES w sprawozdaniu przyjętym na marcowej sesji plenarnej.

Przyszłość Europy będzie zależeć od podejścia do obszarów wiejskich

Obszary wiejskie powinny stać się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi i przedsiębiorstw. Poprawiłoby to jakość życia wszystkich Europejek i Europejczyków, umożliwiając im wybór miejsca zamieszkania i pracy. Tak brzmiał jeden z kluczowych wniosków z debaty pt. W kierunku całościowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, która odbyła się w siedzibie EKES-u w dniu 8 marca.

Nadszedł czas, by urzeczywistnić Unię równości

Niezbędne jest skrupulatne gromadzenie danych i odpowiednie strategie polityczne państw członkowskich, aby zapewnić skuteczną realizację unijnego planu działania przeciwko rasizmowi oraz demaskować rasizm i dyskryminację etniczną, które nasiliły się w czasie pandemii COVID-19 w Europie.

BałkanyBałkany Bałkany Zachodnie – brakujący element europejskiej układanki

Na sesji plenarnej w marcu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował debatę z Olivérem Várhely’iem, komisarzem do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, w celu przedyskutowania stanu negocjacji akcesyjnych partnerów z Bałkanów Zachodnich. Członkinie i członkowie EKES-u wyrazili przekonanie, że włączenie partnerów z Bałkanów Zachodnich do UE jest inwestycją geostrategiczną w pokój i wzrost gospodarczy.

Dowiedz się, co EKES może zrobić dla Ciebie NOWA EDYCJA

Nowa edycja tej publikacji stanowi zwięzłą i aktualną prezentację Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jako jedynego w swoim rodzaju forum konsultacji, dialogu i budowania konsensusu między przedstawicielami wszystkich sektorów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym pracodawców, związków zawodowych i grup takich jak stowarzyszenia zawodowe i wspólnotowe, organizacje młodzieżowe, grupy kobiet, konsumenci, działacze na rzecz ochrony środowiska i wiele innych.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier opuszcza nas 1 maja 2021 r. Drogi Davidzie, koleżanki i koledzy z Działu Prasy pragną Ci podziękować za przyjemność pracy z Tobą, za taktowny sposób, w jaki wykonywałeś swe zadania, za Twoją serdeczność w kontaktach osobistych i zawodowych oraz za Twoje wyczucie dyplomacji.

Isabel Caño Aguilar, była wiceprzewodnicząca ds. komunikacji (2018–2020): „Rzecznik prasowy o galicyjskim poczuciu ironii”

W pracy wiele czasu spędziłam z Davidem Gippinim, między innymi przygotowując wraz z nim niektóre wywiady prasowe. Kiedy go poznałam w 2018 r., sprawiał wrażenie osoby o poważnym usposobieniu. Zawsze bardzo dobrze przygotowywał swój wkład, który spotykał się z dużym uznaniem. Bardzo szybko myślał.

Aktualności z Grup

Zrównoważona odbudowa gospodarcza to jedyny sposób wzmocnienia Europy socjalnej

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Przed majowym Szczytem Społecznym w Porto członkowie Grupy Pracodawców spotkali się z komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasem Schmitem. Podczas szczerej i otwartej debaty przewodniczący Grupy Pracodawców Stefano Mallia podkreślił potrzebę szybkiej odbudowy gospodarczej, która jest możliwa tylko wtedy, gdy zapewnimy przedsiębiorstwom odpowiednie otoczenie biznesowe umożliwiające konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i tym samym zapewnienie dobrobytu naszym społeczeństwom.

 

Adekwatne wynagrodzenia minimalne są kluczowym elementem spójności społecznej

Grupa Pracowników w EKES-ie

Adekwatne wynagrodzenia minimalne są kluczowym elementem spójności społecznej i walki z ubóstwem pracujących i nierównościami. Wiele osób w Europie pracuje jednak w bardzo trudnych warunkach, zwłaszcza pracowników o niepewnej sytuacji. Choć w niektórych krajach negocjacje zbiorowe są wystarczająco skuteczne, aby zapewnić dobre warunki pracy, nie wszędzie tak jest.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą być siłą napędową zmian w społeczeństwach i gospodarkach po zakończeniu pandemii COVID-19

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Podczas niedawnej konferencji Grupy „Różnorodność Europy” przedstawicielki i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wezwali swoje organizacje do przedstawienia politykom wizji społeczeństwa, jakie chcą zbudować i w jakim chcą żyć.

Wydarzenia kulturalne

Dzień Europy 2021

EKES tradycyjnie obchodzi Dzień Europy, otwierając swoje podwoje dla zwiedzających. W tym roku, ze względu na kryzys związany z COVID-19, obywatelki i obywatele z całej Europy i świata są proszeni o zapoznanie się z domem społeczeństwa obywatelskiego w bezpieczny i wirtualny sposób.