Categoria „IMM-uri, artizanat și întreprinderi familiale”

Categoria „Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), artizanat și întreprinderi familiale” este compusă în prezent din membri ai Comitetului care fac parte din Grupul „Angajatori” și din Grupul „Activități diverse”.

Secretariatul Categoriei este asigurat de Grupul „Angajatori”.

Priorități:

Obiectivul general al categoriei este să monitorizeze toate aspectele legate de politica în domeniul IMM-urilor, cu un accent special pe nevoile specifice ale întreprinderilor meșteșugărești și familiale. Dorim să ne concentrăm activitatea pe acești agenți economici și sociali esențiali.

În ultimii zece ani, IMM-urile au contribuit la susținerea investițiilor, menținând, în același timp, ratele de ocupare a forței de muncă și făcând față, adesea cu mare dificultate, constrângerilor financiare ale unei piețe de credit restrânse și practicilor incorecte de întârziere a plăților.

Cu toate acestea, IMM-urile rămân adevărata coloană vertebrală a economiei europene. În ultimii ani, ele s-au confruntat cu noi evoluții economice și industriale. Prin urmare, trebuie să facă față unei multitudini de probleme în viitorul apropiat. Sunt necesare soluții inovatoare și tehnologie digitală, competențe profesionale și facilitarea accesului la piețele financiare. Reglementarea excesivă și sarcinile administrative ar trebui restrânse drastic.

Definiția depășită a IMM-urilor trebuie adaptată, astfel încât să reflecte actuala diversitate a acestor tipuri de întreprinderi.

Totodată, conceptul de „artizanat” este un alt aspect care trebuie abordat. Trebuie să ne gândim la întreprinderile meșteșugărești ca având valoarea antreprenorială a modului de fabricare personalizat. Astfel, dimensiunea unei întreprinderi nu ar trebui să fie determinantă pentru a stabili (în mod legal) clasificarea acesteia ca întreprindere meșteșugărească.