Dni Społeczeństwa Obywatelskiego

Impreza Dni Społeczeństwa Obywatelskiego jest symbolem współpracy między EKES-em a członkami Grupy Łącznikowej reprezentującej organizacje i sieci europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Przyczynia się ona do ugruntowania roli Komitetu jako specjalnego partnera tych organizacji i sieci w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak dialog i uczestnictwo w świetle art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

Ma ona również na celu zwiększenie wartości dodanej dialogu politycznego między Komitetem a europejskimi organizacjami i sieciami społeczeństwa obywatelskiego w ramach nawiązania rzeczywistego zorganizowanego dialogu obywatelskiego między tymi organizacjami i sieciami a instytucjami europejskimi.

Ogólnym celem imprezy Dni Społeczeństwa Obywatelskiego jest zatem podkreślenie wkładu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stworzenie Unii Europejskiej bardziej odpowiadającej aspiracjom obywateli.

Umożliwia ona również zwiększenie ich roli za pomocą szerszego udziału społeczeństwa obywatelskiego w projekcie integracji europejskiej na wszystkich poziomach, tym samym umacniając demokratyczną legitymację działań i instytucji UE jako uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej.