Europa

This page is also available in

In Europa onderhoudt het EESC betrekkingen met sociale partners en maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkan, in het Oostelijk Nabuurschap, in de EER-EVA-staten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, en in het Verenigd Koninkrijk.

Het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – is het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Een van de activiteiten van het follow-upcomité is de organisatie van het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt gehouden.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met de landen van de Westelijke Balkan die toetredingsonderhandelingen zijn begonnen en met Turkije, via gespecialiseerde organen die zijn opgericht op grond van associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU. Het doel van deze gemengde raadgevende comités is de sociale partners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het toezicht op de pretoetredings- en hervormingsprocessen die mogelijk uitmonden in een EU-lidmaatschap. Elk comité bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt gewoonlijk een of twee keer per jaar samen.

Het EESC heeft ook een follow-upcomité voor het Oostelijk Nabuurschap opgericht, een intern orgaan dat als taak heeft om nauwere betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in de landen in de regio – namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne – aan te knopen.

De belangrijkste samenwerkingsmechanismen met Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn de platforms voor het maatschappelijk middenveld, met behulp waarvan maatschappelijke organisaties uit zowel de EU als het partnerland toezicht kunnen houden op de uitvoering van de EU-overeenkomsten met deze landen en aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten kunnen opstellen. Bovendien zijn Oekraïne en Moldavië sinds 2022 kandidaat-lidstaten.

Wat Belarus en Rusland betreft wordt er gewerkt aan betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld die nog steeds vrijelijk opereren en waarvan het merendeel in de EU is gevestigd. In afwachting van betere omstandigheden is het belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven.

In de Europese Economische Ruimte (EER) vormen de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) samen een interne markt met een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het EESC zit in het raadgevend comité van de Europese Economische Ruimte, waar onderwerpen van gemeenschappelijk belang worden besproken met vertegenwoordigers van de sociale partners uit de EER-EVA-staten.

Tot slot beschikt het EESC over een follow-upcomité EU-VK, dat vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld toezicht houdt op de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het houdt zich met name bezig met de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK en het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, waarover het steeds in gesprek blijft met maatschappelijke organisaties uit het VK, en met de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, waarvoor het samenwerkt met de interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Displaying 11 - 20 of 108

Pages

Event

Representatives of the European and Ukrainian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Association Agreement between the European Union and Ukraine, held their sixth joint meeting on 26 January 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the EU-Ukraine Trade and Sustainable Development Sub-Committee and the Civil Society Forum, which will take place in March 2023.

26/01/2023
Event

The 10th meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 16 December 2022. During the meeting, a debate focused on assessing the implementation of the 12 priorities identified by the EU and the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement/DCFTA. The Platform also discussed the implementation of the Chapter 16 on Education, training and youth. 

A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

16/12/2022
Event

The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

 

20/12/2022
Event

The 12th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 1 December 2022. During the meeting, a debate was held on the enhancement of Ukraine's integration into the EU, as well as the needs and challenges for Ukraine today and in the post-war reconstruction, with special focus on energy, social aspects and critical infrastructure. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

01/12/2022
Event

Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, will hold their seventh joint meeting on 29 November 2022 in Brussels. The objective of the meeting will be to prepare a set of recommendations for the EU-Georgia Trade and Sustainable Development Sub-Committee and the Civil Society Forum, which will take place in December 2022.

29/11/2022
Event

The 10th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place in Chisinau, Moldova, on 10 November 2022. During the meeting, a debate focused on assessing the progresses of Moldova in the implementation of the European Commission recommendations regarding its accession to the EU, as well as the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement.

The Platform also discussed the 2022 developments in the anti-corruption field, the impact of regional and global crises on the social-economic situation in Moldova, and participation of the Trade Unions and Employers' Associations in EU-funded projects.

A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

10/11/2022
Event

At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

06/09/2022
Event

The first and inaugural meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 1st September 2022 in Yerevan. The CSP complements the political bodies existing within the framework of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare recommendations to the EU-Armenia Partnership Council and other relevant bodies both in Armenia as well as in the EU.

The CSP is made up of members from both Parties, representing the EESC and large European civil society networks, on the one side, and civil society organisations from Armenia, on the other side.

During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement and the members of the CSP discussed working methods and future activities of the Platform.

31/08/2022 01/09/2022

Pages