An Grúpa um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta

This page is also available in

Is comhlacht cothrománach de chuid CESE é an Grúpa um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta, ar a bhfuil sé de chúram fóram a chur ar fáil d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta san Eoraip ionas gur féidir leo teacht le chéile agus a gcuid measúnuithe ar staid na gceart bunúsach, an daonlathais agus an smachta reachta sna Ballstáit a roinnt le chéile.

Ina chuid oibre, díríonn an Grúpa ar ábhair seachas ar thíortha aonair agus tá sé d'aidhm aige urraim do na luachanna Eorpacha atá liostaithe in Airteagal 2 CAE, sa Chairt um Chearta Bunúsacha agus sa seicliosta ar an smacht reachta a d'eisigh Choimisiún na Veinéise i gComhairle na hEorpa, a chur chun cinn. Is é an cuspóir atá aige aird a dhíriú ar chearta comhchoiteanna agus cearta aonair araon agus, i bhfianaise an tsainordaithe atá ag CESE, aird a thabhairt freisin ar chearta eacnamaíocha agus cearta sóisialta. Tá na cearta sin doroinnte ó chearta sibhialta agus cearta polaitiúla agus is gá aird straitéiseach ar leith a dhíriú orthu.

Bunaíodh an Grúpa i mí Eanáir 2018.