Samm sammult menetlus

Maksimaalselt 4 kuud ja / vähemalt 4 nädalat varem

Korraldajad

 • Esitage täidetuna veebipõhine vorm.
 • Oma ürituse planeerimisel veenduge palun, et peate kinni komitee tööaegadest (kell 9.00–17.30)
 • ja lõunapausist (1,5 tundi).

Komitee koordineerija

Kontrollib

 • vabade ruumide olemasolu,
 • sektsiooni huvi ja liikmete kättesaadavust.

Saadab

 •  e-posti teel korraldajatele kinnituse kõigi nõutavate dokumentide ja tähtaegadega.

 


2 nädalat enne üritust

Korraldajad

Saatke komiteepoolsele koordineerijale

 • esialgne või lõplik päevakord,
 • tehnilised vajadused (USB, projektor, salvestamine, mikrofonid jne),
 • kindlustuspoliis (mis katab ürituse päevaks tsiviilvastutuse tekitatava varalise kahju eest).

Tegelege toitlustamisküsimustega (Sodexo või väline teenuseosutaja) – ärge unustage pakkuda koosolekuruumis vett.

Komitee koordineerija

Jätkab

 • tehnilisi ettevalmistusi,
 • muid ettevalmistusi.

5 tööpäeva enne üritust

Korraldajad

Esitage:

 • osalejate nimekiri,
 • ees- ja perekonnanimi,
 • isikutunnistuse number,
 • kodakondsus,
 • elukohariik,
 • sissepääsulubade vorm,
 • värskeim päevakord.

Komitee koordineerija

Edastab osalejate nimekirja juurdepääsu tagamiseks turvatalitusele.


Ürituse päeval

Korraldajad

 • Osalejate registreerimine,
 • isikutunnistuste andmete ristkontroll,
 • sissepääsulubade väljastamine,
 • viidad (vajadusel).

Komitee koordineerija

On ürituse ajal kättesaadav, et nõustada ja koordineerida.


2 nädalat pärast üritust

Korraldajad

 • Koostage aruanne ürituse järeldustega.
 • Saatke aruanne komitee koordineerijale.

Komitee koordineerija

Levitab aruannet

 • komitee veebilehe kaudu,
 • asjaomastele sektsioonidele komiteesiseselt