Partnerships

This page is also available in

Kui Te olete

 • kodanikuühiskonna organisatsioon

või

 • ELi institutsioon, kes teeb koostööd kodanikuühiskonna organisatsiooniga,

ja Te korraldate üritust, mis

 • on oluline komitee töö seisukohalt,
 • on seotud ELi poliitikaga,
 • on väga oluline kodanikuühiskonna küsimuste seisukohast,

siis võite taotleda partnerlust Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Kuidas toimida?

 • Lugege „Samm sammult menetlus“ hoolikalt läbi ja veenduge, et täidate kõik eeltoodud tingimused.
 • Esitage täidetuna veebipõhine vorm.
 • Teie taotlus vaadatakse läbi ja Teid teavitatakse otsusest.
 • Kui Teil on täiendavaid küsimusi, saatke e-kiri aadressil partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Väljastatud luba võidakse igal ajal tühistada ohutusega seotud põhjustel või suuniste rikkumise korral, ilma et ürituse korraldajatel oleks õigus hüvitusele.

Korraldajate kohustused:

 • täita vorm ja nõustuda kõigi tingimustega, mis on seotud partnerluse korraldusega
 • esitada tähtaegade jooksul kogu nõutud teave ja dokumendid, mis on loetletud „Samm sammult menetluses
 • võtta selge kohustus loobuda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ruumides toimuvate ürituste puhul osavõtutasu nõudmisest
 • pidada oma ürituse planeerimisel kinni komitee tööaegadest (kell 9.00–17.30) ja lõunapausist (vähemalt 1,5 tundi)
 • kasutada komitee logo kõigil üritusega seotud dokumentidel, reklaamribadel ja sissepääsulubadel
 • tagada ürituse toimumise päeval põhjalik registreerimismenetlus (kontrollides enne sissepääsuloa väljastamist isikusamasust isikutunnistuste loetelu alusel)
 • luua visuaalset materjali ja reklaamribasid
 • tagada, et pärast koosolekut oleks ruum oma algses olukorras
 • saata komiteele aruanne ürituse kohta

Praktilised küsimused

 • toimumiskoht: koosolekuruumid – kuni 180 kohta
 • tehnilised vahendid: arvutid, projektor, audio/videosalvestus, tõlkekabiinid jne

Komitee ei taga järgmist:

 • suuline tõlge
 • toitlustamine
 • tahvlite tugiraamid ja nimesildid
 • igasugune ladustamine
 • visuaalne materjal
 • registreerimismenetlus

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC