Menettely vaiheittain

Enintään 4 kuukautta ennen / Vähintään 4 viikkoa ennen

Järjestäjät

 • Täytä ja lähetä verkkolomake.
 • Varmista tapahtumaa suunnitellessasi, että pidät kiinni ETSK:n työajoista (klo 9.00–17.30)
 • ja lounastauon pituudesta (1,5 tuntia).

ETSK:n koordinaattori

Tarkistaa

 • tilojen saatavuuden
 • jaoston kiinnostuksen ja jäsenten osallistumismahdollisuudet.

Lähettää

 • järjestäjille vahvistussähköpostin, jossa mainitaan kaikki tarvittavat asiakirjat ja määräajat.

2 viikkoa ennen

Järjestäjät

Lähetä ETSK:n koordinaattorille

 • alustava tai lopullinen ohjelma
 • tiedot teknisistä tarpeista (kuten USB, projektori, nauhoitus ja mikrofonit)
 • vakuutustiedot (vastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset materiaalivahingot tapahtumapäivänä).

Huolehdi catering-järjestelyistä (Sodexon tai ulkoisen palveluntarjoajan kanssa) – älä unohda hankkia vettä kokoussaliin.

ETSK:n koordinaattori

Huolehtii

 • teknisistä järjestelyistä
 • mahdollisista muista järjestelyistä.

5 työpäivää ennen

Järjestäjät

Lähetä

 • osanottajaluettelo
 • etunimi ja sukunimi
 • henkilökortin numero
 • kansallisuus
 • asuinmaa
 • kulkulupamalli
 • viimeisin ohjelma.

ETSK:n koordinaattori

Toimittaa turvallisuusyksikölle osanottajaluettelon sisäänpääsyn varmistamiseksi.


Tapahtumapäivänä

Järjestäjät

 • osanottajien ilmoittautuminen
 • henkilötietojen tarkistaminen
 • kulkulupien luovuttaminen
 • opasteiden sijoittaminen (tarvittaessa)

ETSK:n koordinaattori

On käytettävissä neuvonantajana tai koordinaattorina tapahtuman aikana.


2 viikkoa tapahtuman jälkeen

Järjestäjät

 • Laadi raportti tapahtuman päätelmistä.
 • Lähetä raportti ETSK:n koordinaattorille.

ETSK:n koordinaattori

Jakaa raportin

 • ETSK:n verkkosivujen kautta
 • sisäisesti asianomaisille jaostoille.