Faze postopka

This page is also available in

Največ 4 mesece / Najmanj 4 tedne

Organizatorji

 • Izpolnite in pošljite spletni obrazec.
 • Pri načrtovanju dogodka spoštujte delovni čas EESO: 9.00–17.30
 • in trajanje odmora za kosilo (1 uro 30 minut).

Koordinator EESO

Preveri:

 • razpoložljivost prostorov,
 • interes strokovne skupine in razpoložljivost članov.

Pošlje:

 • elektronsko potrditev organizatorjem: e-pismu priloži vse zahtevane dokumente in roke.

2 tedna pred dogodkom

Organizatorji

Koordinatorju EESO pošljite:

 • osnutek ali končno različico dnevnega reda,
 • seznam tehničnih potreb (USB, projektor, snemanje, mikrofoni ipd.),
 • zavarovalno polico (civilna odgovornost, ki krije morebitno materialno škodo na dan dogodka).

Poskrbite za pripravo in dostavo hrane (s Sodexom ali zunanjim izvajalcem) – ne pozabite na vodo v sejni dvorani.

Koordinator EESO

Poskrbi za:

 • tehnično organizacijo,
 • morebitne druge priprave.

5 delovnih dni pred dogodkom

Organizatorji

Pošljite:

 • seznam udeležencev,
 • ime / priimek,
 • številka osebnega dokumenta,
 • državljanstvo,
 • država prebivališča,
 • vzorec priponke,
 • najnovejša različica dnevnega reda.

Koordinator EESO

Varnostni službi predloži seznam udeležencev, da se jim omogoči dostop.

Dan dogodka

Organizatorji

 • prijava udeležencev,
 • preverjanje podatkov z osebnih dokumentov,
 • izročanje izkaznic,
 • oznake (če je potrebno)

Koordinator EESO

Med dogodkom je na voljo za morebitne nasvete ali usklajevanje.

2 tedna po dogodku

Organizatorji

 • Pripravite poročilo s sklepnimi ugotovitvami dogodka.
 • Poročilo pošljite koordinatorju EESO.

Koordinator EESO

Poskrbi za razširjanje poročila:

 • na spletišču EESO,
 • interno zadevnim strokovnim skupinam.