Steg för steg-förfarande

This page is also available in

Högst 4 månader / Minst 4 veckor

Arrangörerna

 • Fyll i och lämna in den elektroniska blanketten
 • Se vid planeringen av evenemanget till att följa EESK:s arbetstid kl. 9.00–17.30
 • och lunchrast (1,5 timmar)

EESK:s samordnare

Kontrollerar

 • tillgängliga lokaler
 • facksektionernas intresse och ledamöternas tillgänglighet

Skickar

 • ett e-postmeddelande med en bekräftelse till arrangörerna med alla dokument och tidsfrister som begärs

2 veckor före

Arrangörerna

Skicka följande till EESK:s samordnare:

 • Förslag till eller slutlig dagordning
 • Tekniska behov (usb, projektor, mikrofoner osv.)
 • Försäkringsavtal (ansvarsförsäkring som täcker eventuell sakskada på dagen för evenemanget)

Ta hand om cateringen (med Sodexo eller en extern leverantör) – glöm inte att tillhandahålla vatten i sammanträdeslokalen

EESK:s samordnare

Sörjer för

 • tekniska installationer
 • övriga arrangemang

5 arbetsdagar före

Arrangörerna

Skicka

 • deltagarförteckning
 • förnamn/efternamn
 • id-nummer
 • nationalitet
 • bosättningsland
 • mall för passerkort
 • senaste versionen av dagordningen

EESK:s samordnare

Skickar deltagarförteckningen till säkerhetsavdelningen för att säkerställa tillträde

Dagen för evenemanget

Arrangörerna

 • Registrera deltagarna
 • Dubbelkontrollera id-uppgifter
 • Utfärda passerkort
 • Skylta (vid behov)

EESK:s samordnare

Tillgänglig för råd eller samordning under evenemanget

2 veckor efter evenemanget

Arrangörerna

 • Utarbeta rapporten med slutsatserna från evenemanget
 • Skicka rapporten till EESK:s samordnare

EESK:s samordnare

Sprider rapporten

 • genom EESK:s webbplats
 • internt till de berörda facksektionerna