Sådan gør du trin for trin

Højst 4 måneder før / Mindst 4 uger før

Arrangørerne

 • Udfylder og sender onlineansøgningen
 • Når du planlægger arrangementet, bedes du overholde EØSU's kontortider (fra kl. 9.00-17.30)
 • og frokostpause (mindst halvanden time).

EØSU's koordinator

Kontrollerer:

 • at lokalerne er ledige
 • at det er i sektionens interesse, og at medlemmerne er disponible

Sender:

 •  bekræftelse pr. mail til arrangørerne med alle dokumenter og frister.

2 uger før

Arrangørerne

Sender følgende til EØSU-koordinatoren:

 • udkast til eller den endelige version af dagsordenen
 • tekniske behov (USB‑nøgler, projektor, optageudstyr, mikrofoner osv.)
 • en forsikringspolice (ansvarsforsikring, som dækker eventuelle materielskader på selve dagen).

Sørger for at lave en cateringaftale (med Sodexo eller en ekstern leverandør) – husk at sørge for vand i mødelokalet.

EØSU's koordinator

Sørger for:

 • tekniske installationer
 • øvrige aspekter.

5 arbejdsdage før

Arrangørerne

Sender:

 • deltagerlisten
 • navn/efternavn
 • ID-nummer
 • nationalitet
 • bopælsland
 • model til adgangskort
 • seneste udgave af dagsordenen.

EØSU's koordinator

Videresender deltagerlisten til sikkerhedstjenesten for at sikre adgang.


På selve dagen

Arrangørerne

 • registrerer deltagerne
 • kontrollerer ID‑oplysninger
 • udleverer adgangskort
 • sørger for evt. skiltning.

EØSU's koordinator

Står til rådighed med henblik på rådgivning og koordinering under arrangementet.


2 uger efter arrangementet

Arrangørerne

 • udarbejder en rapport med konklusionerne fra arrangementet
 • sender rapporten til EØSU's koordinator.

EØSU's koordinator

Videreformidler rapporten:

 • på EØSU's hjemmeside
 • internt til de berørte sektioner.