Procedura krok po kroku

Maks. 4 miesiące / Min. 4 tygodni

Organizatorzy

 • Prosimy wypełnić i przesłać formularz internetowy
 • Przy planowaniu wydarzenia należy zapewnić przestrzeganie godzin pracy EKES-u: w godz. 9.00–17.30
 • oraz czasu trwania przerwy obiadowej (1,5 godz.).

Koordynator w EKES-ie

Sprawdza:

 • dostępność sali
 • zainteresowanie ze strony sekcji i możliwość udziału członków

Przesyła:

organizatorom potwierdzenie pocztą elektroniczną, wraz ze wszystkimi dokumentami i wymaganymi terminami

2 tygodnie przed wydarzeniem

Organizatorzy

Prosimy przesłać do koordynatora w EKES-ie:

 • projekt lub ostateczną wersję porządku obrad,
 • wymagania techniczne (USB, projektor, nagrywanie, mikrofony itp.),
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (pokrywającą wszelkie szkody materialne w dniu wydarzenia).

Należy zadbać o catering (Sodexo lub dostawca zewnętrzny) – trzeba pamiętać o zapewnieniu wody w sali obrad.

Koordynator w EKES-ie

Organizuje:

 • kwestie techniczne
 • wszelkie inne kwestie.

5 dni roboczych przed wydarzeniem

Organizatorzy

Prosimy przesłać następujące informacje:

 • listę uczestników
 • imię i nazwisko
 • numer dokumentu tożsamości
 • obywatelstwo
 • kraj zamieszkania
 • wzór identyfikatora

ostatni porządek obrad

Koordynator w EKES-ie

Przekazuje listę uczestników do wydziału odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w celu zapewnienia dostępu.

W dniu wydarzenia

Organizatorzy

 • rejestracja uczestników
 • kontrola krzyżowa danych osobowych
 • wydanie identyfikatorów
 • oznakowanie (w stosownych przypadkach)

Koordynator w EKES-ie

Zapewnia porady bądź koordynację podczas wydarzenia.

2 tygodnie po wydarzeniu

Organizatorzy

 • opracowanie sprawozdania zawierającego wnioski z wydarzenia
 • przekazanie sprawozdania koordynatorowi w EKES-ie

Koordynator w EKES-ie

Rozpowszechnia sprawozdanie:

 • na stronie EKES-u
 • wewnętrznie, do zainteresowanych sekcji.