Nós imeachta céim-ar-chéim

This page is also available in

4 mhí ar a mhéad / 4 mhí ar a laghad

Eagraithe

 • Comhlánaigh agus cuir isteach an fhoirm ar líne
 • Nuair a bheidh d'imeacht á phleanáil agat, déan deimhin de go gcloíonn tú le huaireanta oibre CESE: 9:00-17:30
 • agus le fad an tsosa lóin (1.5 uair an chloig)

Comhordaitheoir CESE

Deimhníonn:

 • go bhfuil seomraí ar fáil,
 • réimse spéise na rannóige agus cé na comhaltaí atá ar fáil,

Seolann:

 • deimhniú i bhfoirm ríomhphoist chuig na heagraithe ina bhfuil na doiciméid agus na spriocdhátaí uile a iarradh.

2 sheachtain roimh an imeacht

Eagraithe

Cuir na nithe seo a leanas chuig an gcomhordaitheoir CESE:

 • dréacht-chlár oibre nó clár oibre críochnaitheach,
 • riachtanais theicniúla (méaróg USB, teilgeoir, taifeadadh, micreafóin etc.),
 • an polasaí árachais (dliteanas sibhialta lena gclúdaítear aon damáiste do mhaoin lá an imeachta).

Déan cúram de na socruithe lónadóireachta (i gcomhar le Sodexo nó soláthraí seachtrach) – ná déan dearmad uisce a chur ar fáil sa seomra cruinnithe.

Comhordaitheoir CESE

Tugann faoi:

 • socruithe teicniúla,
 • aon socruithe eile.

5 lá oibre ina dhiaidh

Eagraithe

Seol na nithe seo a leanas:

 • liosta na rannpháirtithe
 • ainm/sloinne
 • uimhir aitheantais
 • náisiúntacht
 • tír chónaithe
 • teimpléad suaitheantais
 • an clár oibre is déanaí

Comhordaitheoir CESE

Cuireann liosta na rannpháirtithe chuig an Roinn Slándála d'fhonn rochtain a áirithiú.


Lá an imeachta

Eagraithe

 • clárú na rannpháirtithe,
 • sonraí aitheantais a chros-seiceáil,
 • suaitheantais a dháileadh,
 • comharthaíocht (más gá).

Comhordaitheoir CESE

Tá sé ar fáil chun aon chomhairle a thabhairt nó aon chomhordú a dhéanamh le linn an imeachta.


2 sheachtain i ndiaidh an imeachta

Eagraithe

 • tuarascáil a chur i dtoll a chéile ina bhfuil conclúidí an imeachta,
 • an tuarascáil sin a chur chuig an gcomhordaitheoir CESE.

Comhordaitheoir CESE

Scaipeann an tuarascáil:

 • ar shuíomh gréasáin CESE
 • - ar bhonn inmhéanach ar na ranna lena mbaineann.