Temaatiline uurimisrühm „Jätkusuutlikud toidusüsteemid“

This page is also available in

Toidu jätkusuutliku tootmise ja tarbimise käsitlemine ei hõlma mitte ainult toiduga varustatuse tagamist, vaid ka keskkonnahoidlikumate, vastupidavamate, tervislikumate ja õiglasemate toidusüsteemide edendamist.

2012. aastal alalise uurimisrühmana „Toiduga kindlustatus“ loodud temaatilise uurimisrühma „Jätkusuutlikud toidusüsteemid“ eesmärk on tegeleda toidutootmise ja -tarbimise majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tagajärgedega, kasutades selleks laiaulatuslikumat poliitilist lähenemisviisi, nt edendades jätkusuutlikku põllumajandustootmist, kindlustades samas juurdepääsu tervislikule ja täisväärtuslikule toidule, tagades kõigi toiduainete tarneahelas osalevate ettevõtjate õiglase kohtlemise ja vähendades toidujäätmeid. See üldeesmärk kajastab ka ÜRO 2030. aasta tegevuskavas kehtestatud kestliku arengu eesmärke, mis loovad üliolulise raamistiku ühiseks tegutsemiseks, mille eesmärk on jõuda 2030. aastaks maailma jätkusuutliku toitmiseni.

Arvamuste, kohtumiste ja arutelude abil lihtsustab ja edendab ajutine uurimisrühm toiduahela eri sidusrühmade vahel (sh põllumajandustootjad, töötajad, toiduainete töötlejad, jaemüüjad ja tarbijad) dialoogi eelnimetatud teemadel.

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023