Teminė tyrimo grupė dėl tvarių maisto sistemų

Sprendžiant tvarios maisto gamybos ir vartojimo klausimus reikia ne tik užtikrinti aprūpinimą maistu, bet ir skatinti mažiau aplinkai kenkiančias, atsparias, sveikatą tausojančias ir sąžiningai veikiančias maisto sistemas.

Nuolatinės tyrimo grupės dėl tvarių maisto sistemų, kuri buvo įkurta 2012 m. ir iš pradžių vadinosi nuolatine tyrimo grupe dėl aprūpinimo maistu saugumo, tikslas – spręsti ekonomines, aplinkos apsaugos ir socialines maisto gamybos ir vartojimo pasekmes taikant platesnį politikos požiūrį, pavyzdžiui, skatinant tvarią žemės ūkio gamybą ir užtikrinant galimybę gauti sveiko ir maistingo maisto bei vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams maisto tiekimo grandinėje, taip pat mažinant maisto atliekų kiekį. Šis bendras tikslas taip pat atitinka JT darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslus, kurie yra labai svarbus bendrų veiksmų, kuriais siekiama iki 2030 m. užtikrinti tvarų pasaulio maitinimą, pagrindas.

Laikinoji tyrimo grupė rengia nuomones, posėdžius ir klausymus, taip sudarydama palankias sąlygas ir skatindama įvairių maisto grandinės suinteresuotųjų subjektų (įskaitant ūkininkus, darbuotojus, maisto perdirbėjus, prekybininkus ir vartotojus) dialogą dėl pirmiau išvardytų klausimų.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems