Den tematiske studiegruppe "Bæredygtige fødevaresystemer"

Bæredygtig produktion og forbrug af fødevarer betyder ikke blot, at der skal være garanti for fødevareforsyningen, men også at der gøres en indsats for at fremme mere miljøvenlige, modstandsdygtige, sunde og retfærdige fødevaresystemer.

Den tematiske studiegruppe om bæredygtige fødevaresystemer blev etableret i 2012 som den permanente studiegruppe om fødevaresikkerhed og arbejder for, at der iværksættes en mere helhedsorienteret politik over for de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af fødevareproduktionen og -forbruget f.eks. gennem fremme af bæredygtig landbrugsproduktion, garanti for adgang til sunde og nærende fødevarer og fair behandling af alle økonomiske aktører i fødevareforsyningskæden samt mindskelse af madspildet. Denne overordnede målsætning afspejler desuden de mål for bæredygtig udvikling, der er fastlagt i FN's 2030-dagsorden, og som udgør et vigtigt grundlag for en fælles indsats for, at verdens befolkning senest i 2030 kan brødfødes på en måde, der er bæredygtig.

Via udtalelser, møder og høringer formidler og fremmer den tematiske studiegruppe en dialog mellem forskellige interessenter i fødevarekæden (inkl. landbrugere, arbejdstagere, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere og forbrugere) om de spørgsmål, der er nævnt ovenfor.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems