Tematiska studiegruppen om hållbara livsmedelssystem

This page is also available in

Att ta itu med hållbar produktion och konsumtion av livsmedel innebär inte bara att trygga livsmedelsförsörjningen utan också att främja mer miljövänliga, motståndskraftiga, sunda och rättvisa livsmedelssystem.

Syftet med den tematiska studiegruppen om hållbara livsmedelssystem, som inrättades 2012 som den permanenta studiegruppen om livsmedelstrygghet, är att ta itu med de ekonomiska, miljömässiga och sociala följderna av produktionen och konsumtionen av livsmedel genom ett mer övergripande politiskt synsätt, t.ex. genom att främja en hållbar jordbruksproduktion och samtidigt säkra tillgång till hälsosamma och näringsrika livsmedel, genom att garantera en rättvis behandling av alla ekonomiska aktörer i livsmedelskedjan och genom att minska livsmedelssvinnet. Detta övergripande mål återspeglar också målen för hållbar utveckling inom ramen för FN:s Agenda 2030, som utgör en viktig ram för gemensamma åtgärder för att föda världen på ett hållbart sätt år 2030.

Studiegruppen underlättar och främjar en dialog mellan olika berörda aktörer i livsmedelskedjan (bl.a. jordbrukare, arbetstagare, beredningsföretag, återförsäljare och konsumenter) på de ovannämnda områdena genom sina yttranden, sammanträden och hearingar.

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023