Tematska studijska skupina za održive prehrambene sustave

Rješavanje pitanja održive proizvodnje i potrošnje hrane podrazumijeva ne samo osiguravanje sigurne opskrbe hranom, već i promicanje ekološki prihvatljivijih, otpornih, zdravih i pravednih prehrambenih sustava.

Cilj je Stalne studijske skupine za održive prehrambene sustave, osnovane 2012. godine pod nazivom Tematska studijska skupina za sigurnost opskrbe hranom, prevladati gospodarske, okolišne i društvene posljedice proizvodnje i potrošnje hrane uz pomoć sveobuhvatnijeg pristupa politika, primjerice promicanjem održive poljoprivredne proizvodnje uz istovremeno osiguravanje pristupa zdravim i hranjivim namirnicama, jamčenje pravednog postupanja prema svim gospodarskim subjektima u lancu opskrbe hranom i smanjenje bacanja hrane. Taj se opći cilj odražava i u ciljevima održivog razvoja utvrđenima u Programu UN-a do 2030., koji pružaju ključan okvir za zajedničko djelovanje radi postizanja održivosti svjetske prehrane do 2030. godine.

Mišljenjima, sastancima i savjetovanjima Privremena studijska skupina olakšava i promiče dijalog među raznim dionicima u prehrambenom lancu (uključujući poljoprivrednike, radnike, prerađivače hrane, trgovce na malo i potrošače) o gore navedenim pitanjima.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems