Tematyczna grupa analityczna ds. zrównoważonych systemów żywnościowych

This page is also available in

Zajęcie się kwestią zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności wymaga nie tylko zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność, lecz również promowania bardziej przyjaznych dla środowiska, odpornych, zdrowych i sprawiedliwych systemów żywnościowych.

Tematyczna grupa analityczna ds. zrównoważonych systemów żywnościowych, która powstała w 2012 r. jako stała grupa analityczna ds. bezpieczeństwa żywnościowego, dąży do zajęcia się gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi konsekwencjami produkcji i konsumpcji żywności za pomocą bardziej kompleksowego podejścia politycznego, na przykład za pomocą promowania zrównoważonej produkcji rolnej przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do zdrowej i bogatej w składniki odżywcze żywności, zagwarantowaniu sprawiedliwego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw żywności i ograniczeniu marnotrawienia żywności. To nadrzędne dążenie odzwierciedla także cele zrównoważonego rozwoju w ramach programu działań ONZ do roku 2030, stanowiące zasadnicze ramy wspólnych działań dążących do zrównoważenia dostaw żywności w skali światowej do roku 2030.

Za pomocą opinii, posiedzeń i wysłuchań tematyczna grupa analityczna ułatwia i popularyzuje dialog między różnymi zainteresowanymi stronami w łańcuchu żywnościowym (w tym wśród rolników, pracowników, przetwórców żywności, sprzedawców detalicznych i konsumentów) we wspomnianych kwestiach.

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023