Thematische studiegroep duurzame voedselsystemen

Het streven naar duurzame voedselproductie en consumptie hangt niet alleen samen met het garanderen van een veilige voedselvoorziening, maar ook met het bevorderen van meer milieuvriendelijke, veerkrachtige, gezonde en eerlijke voedselsystemen.

De in 2012 opgerichte tijdelijke studiegroep Voedselveiligheid was de voorloper van de thematische studiegroep duurzame voedselsystemen, die de economische, sociale en milieugevolgen van het produceren en consumeren van voedsel wil aanpakken via bredere beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld door duurzame landbouwproductie te bevorderen en tegelijk de toegang tot gezonde en voedzame voeding veilig te stellen, ervoor te zorgen dat alle economische actoren in de voedselvoorzieningsketen gelijk behandeld worden en voedselverspilling tegen te gaan. Dit algemene streven sluit ook aan bij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN-agenda 2030, die een cruciaal kader vormen voor gezamenlijke maatregelen om in 2030 wereldwijd tot een duurzaam voedselsysteem te komen.

De tijdelijke studiegroep brengt adviezen uit en organiseert vergaderingen en hoorzittingen, om zo de dialoog over deze kwesties tussen de verschillende belanghebbenden van de voedselketen (inclusief landbouwers, werknemers, verwerkende bedrijven, detailhandelaren en consumenten) aan te zwengelen.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems