Grupul de studiu tematic „sisteme alimentare durabile”

Găsirea de soluții pentru o producție și un consum alimentar durabil presupune nu numai asigurarea securității aprovizionării cu alimente, ci și promovarea unor sisteme alimentare mai respectuoase față de mediu, mai reziliente, mai sănătoase și mai echitabile.

Instituit în 2012 ca grup de studiu permanent (GSP) privind securitatea aprovizionării cu alimente, grupul de studiu tematic (GST) „Sisteme alimentare durabile” are ca scop abordarea consecințelor economice, de mediu și sociale ale producției și consumului de alimente prin intermediul unei abordări politice mai cuprinzătoare, de exemplu prin promovarea producției agricole sustenabile și, totodată, prin asigurarea accesului la alimente sănătoase și hrănitoare, prin garantarea tratamentului echitabil al tuturor actorilor economici din lanțul de aprovizionare alimentar și prin reducerea risipei alimentare. Acest obiectiv general reflectă totodată obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030 a ONU, care oferă cadrul esențial pentru a acționa în comun în vederea furnizării durabile de hrană pentru întreaga lume până în 2030.

Prin avize, ședințe și audieri, GSP facilitează și promovează dialogul între diversele părți interesate din cadrul lanțului alimentar (printre care se numără și agricultorii, lucrătorii agricoli, industria prelucrătoare, distribuția cu amănuntul și consumatorii), pe marginea chestiunilor menționate mai sus.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems