Tematická studijní skupina Udržitelné potravinové systémy

Řešení udržitelné výroby a spotřeby potravin neznamená pouze zajištění dodávek potravin, ale také podporu potravinových systémů, které budou šetrnější k životnímu prostředí, odolnější, zdravější a spravedlivější.

Tematická studijní skupina Udržitelné potravinové systémy byla zřízena v roce 2012 jako stálá studijní skupina pod názvem Zajišťování potravin a zabývá se řešením hospodářských, environmentálních a sociálních důsledků výroby a spotřeby potravin pomocí komplexnějšího politického přístupu, kdy se bude například podporovat udržitelná zemědělské produkce a současné zajištění přístupu ke zdravým a výživným potravinám, zaručí se spravedlivé zacházení pro všechny hospodářské subjekty v potravinovém řetězci a omezí se plýtvání potravinami. Tento obecný cíl rovněž odráží cíle udržitelného rozvoje v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, které slouží jako klíčový rámec pro společná opatření zaměřená na to, jak do roku 2030 udržitelným způsobem nasytit svět.

Prostřednictvím stanovisek, schůzí a slyšení tematická studijní skupina usnadňuje a podporuje dialog mezi různými zúčastněnými stranami v potravinovém řetězci (mj. zemědělci, pracovníky, výrobci potravin, maloobchodníky a spotřebiteli) o výše uvedených otázkách.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems