Temaatiline uurimisrühm „Energeetika“

Temaatilise uurimisrühma „Energeetika“ eesmärk on siduda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiavaldkonna tegevuskava ELi energiapoliitika laiema kontekstiga ning seista kodanikuühiskonna aktiivse rolli eest, et tagada edukas energiasüsteemi ümberkujundamine.

Üldsuse osalemine poliitika kujundamises ja rakendamises suurendab omanikutunnet, parandab protsessi kulgu ja aitab saavutada ELi energiapoliitika eesmärgid. Dialoogi soodustamiseks korraldavad temaatilise uurimisrühma liikmed arutelusid ja konverentse ning osalevad aktiivselt välisorganisatsioonide üritustel. Komitee väljendas toetust Euroopa Komisjoni energialiidu raamistikule ning tegutses selles vallas oma sektoripõhiste ja valdkonnaüleste arvamuste, ürituste ja avalike arutelude kaudu.

Temaatiline uurimisrühm „Energeetika“ on olnud väga oluline energiavaldkonna omaalgatuslike projektide ettevalmistamisel ja arutamisel ning energiaekspertide ja poliitikakujundajate võrgustike loomisel Brüsselis ja mujal. Samuti on see aidanud märkimisväärselt kaasa komitee tunnustamisele kodanikukesksete energiasüsteemide aktiivse toetajana.