Teminė tyrimo grupė dėl energetikos

Teminės tyrimo grupės dėl energetikos tikslas EESRK darbotvarkę energetikos klausimais su platesniu ES energetikos politikos kontekstu ir remti svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį siekiant užtikrinti sėkmingą energetikos pertvarką.

Visuomenė, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinant politiką, stiprina atsakomybę, gerina procesą ir padeda pasiekti ES energetikos politikos tikslus. 2015 m.2016 m.2015 m.2016 m. Siekdami skatinti tokį dialogą, teminės tyrimo grupės nariai organizuoja klausymus ir konferencijas ir aktyviai dalyvauja išorės organizacijų renginiuose. EESRK palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlytą energetikos sąjungos pagrindą ir prie to prisideda konkrečiam sektoriui ar keletui sektorių skirtomis nuomonėmis, renginiais bei viešaisiais klausymais.

Teminė tyrimo grupė dėl energetikos padėjo rengti ir aptarti savo iniciatyva vykdomus projektus energetikos srityje ir kurti tinklus su energetikos ekspertais ir politikos formuotojais Briuselyje ir už jo ribų. Ji taip pat labai prisidėjo prie to, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas būtų pripažintas stipriu į piliečius orientuotų energetikos sistemų rėmėju.