Az „Energiaügy” tematikus tanulmányozócsoport

Az „Energiaügy” tematikus tanulmányozócsoport célja, hogy az EGSZB energiaügyi kérdésekkel kapcsolatos programját összekapcsolja az uniós energiapolitikák tágabb összefüggéseivel, és hogy a sikeres energetikai átállás biztosítása érdekében határozott szerepet harcoljon ki a civil társadalomnak nagyobb szerep jusson. A politikai döntéshozatalban és a megvalósításban való társadalmi részvétel növeli a felelősségtudatot, javítja a folyamatot és hozzájárul az EU energiapolitikai céljainak megvalósításához. Ennek érdekében az EGSZB támogatta az európai energiaügyi párbeszéd gondolatát. Egy ilyen párbeszéd célja, hogy lehetőséget adjon minden érdekelt fél számára az energiaügyi kihívások és a kapcsolódó kompromisszumok megértésére, valamint a személyes cselekvésre és az energiapolitikai döntésekhez való hozzájárulásra, figyelembe véve a páneurópai kihívások és a lehetséges megoldások szélesebb összefüggéseit is. Ennek a párbeszédnek az ösztönzése érdekében az ideiglenes tanulmányozócsoport meghallgatásokat, konferenciákat szervez, beleértve az energiaunióról szóló éves helyzetjelentésekhez (2015, 2016) köthető rendezvényeket, hozzájárul az energiaunió helyzetéről (2015, 2016) szóló évenkénti vélemény elkészítéséhez, és aktívan részt vesz külső szervezetek, például a lakossági energiafórum, a Európai Nukleáris Energia Fórum és az energia-infrastruktúrával foglalkozó fórum rendezvényein.társadalom számára.

A politikai döntéshozatalban és a végrehajtásban való társadalmi részvétel növeli a felelősségtudatot, javítja a folyamatot és segíti az EU energiapolitikai céljainak teljesítését. Az ezt célzó párbeszéd előmozdítása érdekében a tematikus tanulmányozócsoport tagjai meghallgatásokat és konferenciákat szerveznek, és aktívan részt vesznek külső szervezetek rendezvényein. Az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság energiaunióra vonatkozó keretstratégiáját, és ágazatspecifikus és átfogó véleményeken, rendezvényeken, valamint nyilvános meghallgatásokon keresztül is foglalkozott vele.

Az „Energiaügy” tematikus tanulmányozócsoport fontos szerepet játszott az energiával kapcsolatos saját kezdeményezésű projektek előkészítésében és megvitatásában, valamint a brüsszeli és azon kívüli energetikai szakértőkkel és politikai döntéshozókkal közös hálózatok létrehozásában. Jelentős mértékben hozzájárult ahhoz is, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elismerten a polgárközpontú energiarendszerek határozott szószólója legyen.