Grupul de studiu tematic privind energia

This page is also available in

Grupul de studiu tematic privind energia are ca scop să asigure legătura dintre programul de lucru al CESE pe teme de energie și contextul mai amplu al politicilor în domeniul energiei și să pledeze pentru un rol important al societății civile în asigurarea unei tranziții energetice reușite.

Participarea publicului la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor sporește gradul de asumare, îmbunătățește procesul și contribuie la atingerea obiectivelor politicii energetice a UE. Pentru promovarea unui astfel de dialog, membrii grupului de studiu tematic organizează audieri și conferințe și participă activ la evenimente ale unor organizații externe. CESE a salutat cadrul Comisiei Europene privind uniunea energetică și a colaborat cu aceasta prin avizele sectoriale și transversale, evenimente și prin audieri publice.

Grupul de studiu tematic privind energia este esențial pentru elaborarea și dezbaterea proiectelor din proprie inițiativă în domeniul energiei și pentru instituirea unor rețele împreună cu experți în energie și responsabili pentru elaborarea politicilor, de la Bruxelles, dar nu numai. Acesta a avut o contribuție majoră la recunoașterea Comitetului Economic și Social European ca o voce fermă în favoarea sistemelor energetice care îi pun pe cetățeni în centrul preocupărilor lor.