Tematisk studiegruppe om energi

This page is also available in

Den tematiske studiegruppe om energi har til formål at forbinde EØSU's dagsorden for energispørgsmål med den bredere EU-energipolitiske kontekst og slå til lyd for at give civilsamfundet en stærk rolle med henblik på at sikre en vellykket energiomstilling.

Offentlig deltagelse i politikudformningen og -gennemførelsen styrker ansvarsfølelsen, forbedrer processen og bidrager til opfyldelsen af EU's energipolitiske mål. For at fremme en sådan dialog arrangerer medlemmerne af den tematiske studiegruppe høringer og konferencer og deltager aktivt i arrangementer i eksterne organisationer. EØSU har med tilfredshed noteret sig Kommissionens ramme for energiunionen og har indgået dialog med Kommissionen gennem sektorspecifikke og tværgående udtalelser, arrangementer og offentlige høringer.

Den tematiske studiegruppe om energi har spillet en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af og drøftelserne om projekter på eget initiativ på energiområdet og oprettelsen af netværk med energieksperter og beslutningstagere i og uden for Bruxelles. Den har også ydet et stort bidrag til anerkendelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som en solid støtte for energisystemer med borgerne i centrum.