Tematická studijní skupina Energetika

Cílem tematické studijní skupiny Energetika je propojovat agendu EHSV týkající se energetických otázek s širším kontextem energetické politiky EU a prosazovat silnou úlohu občanské společnosti v zájmu zajištění úspěšné transformace energetiky.

Účast veřejnosti na tvorbě a provádění politiky posiluje pocit spoluodpovědnosti občanů za tuto oblast, zlepšuje související proces a přispívá k plnění cílů energetické politiky EU. Na podporu takového dialogu pořádají členové tematické studijní skupiny slyšení a konference a aktivně se účastní akcí externích organizací. EHSV uvítal rámec pro energetickou unii Evropské komise a byl v tomto ohledu aktivní prostřednictvím svých odvětvových a průřezových stanovisek, akcí a veřejných slyšení.

Tematická studijní skupina Energetika hraje významnou úlohu při přípravě a projednávání projektů z vlastní iniciativy v oblasti energetiky a při vytváření sítí sdružujících odborníky na energetiku a tvůrce politik v Bruselu i jinde. Rovněž významně přispěla k uznání Evropského hospodářského a sociálního výboru coby rozhodného zastánce energetických systémů zaměřených na občany.