Тематична проучвателна група „Енергетика“

This page is also available in

Тематичната проучвателна група „Енергетика“ има за цел да свърже програмата на ЕИСК по енергийните въпроси с по-широкия контекст на енергийните политики на ЕС и да призовава за силна роля на гражданското общество, с цел да се гарантира успешен енергиен преход.

Участието на обществеността в разработването на политиките и тяхното изпълнение повишава ангажираността, подобрява процеса и допринася за постигането на целите на енергийната политика на ЕС. За да насърчават този диалог, членовете на тематичната проучвателна група организират изслушвания и конференции и участват активно в прояви на външни организации. ЕИСК приветства предложената от Европейската комисия рамка на енергийния съюз и се ангажира заедно с нея чрез своите секторни и междусекторни становища и публични изслушвания.

Тематичната проучвателна група „Енергетика“ изигра важна роля за подготовката и обсъждането на проекти по собствена инициатива в областта на енергетиката и за създаването на мрежи, обединяващи експерти и политици в областта на енергетиката и създатели на политики в Брюксел и не само. Тя допринесе значително и за това Европейският икономически и социален комитет да бъде признат за мощен застъпник на енергийните системи, ориентирани към гражданите.