Tematska studijska skupina za energetiku

This page is also available in

Cilj Tematske studijske skupine za energetiku jest povezati program EGSO-a za energetske teme sa širim kontekstom energetskih politika EU-a te se zalagati za snažnu ulogu civilnog društva radi osiguravanja uspješne energetske tranzicije.

Sudjelovanje građana u donošenju i provedbi politika povećava osjećaj odgovornosti, unapređuje taj proces i doprinosi ostvarivanju ciljeva energetske politike EU-a. Kako bi promicali takav dijalog, članovi Tematske studijske skupine organiziraju savjetovanja i konferencije te aktivno sudjeluju u događanjima vanjskih organizacija. EGSO je pozdravio okvir Europske komisije za energetsku uniju te se nastavio njime baviti u svojim sektorskim i međusektorskim mišljenjima, na događanjima i na javnim savjetovanjima.

Tematska studijska skupina za energetiku imala je neizostavnu ulogu u pripremi i razmatranju samoinicijativnih projekata u području energetike kao i u uspostavi mreža s energetskim stručnjacima i oblikovateljima politika u Bruxellesu i šire. Dala je i velik doprinos priznavanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora kao odlučnog zagovornika energetskih sustava usmjerenih na građane.