Tematyczna grupa analityczna ds. energii

Celem działania tematycznej grupy analitycznej ds. energii jest powiązanie programu EKES-u dotyczącego kwestii energetycznych z szerszym kontekstem polityki energetycznej UE oraz apelowanie o nadanie społeczeństwu obywatelskiemu znaczącej roli w celu zapewnienia pomyślnej transformacji energetycznej.

Udział obywateli w kształtowaniu i wdrażaniu polityki zwiększa współodpowiedzialność, poprawia przebieg procesu i pomaga w spełnieniu celów polityki energetycznej UE. By rozpropagować taki dialog, członkowie tematycznej grupy analitycznej organizują wysłuchania i konferencje oraz uczestniczą aktywnie w wydarzeniach organizacji zewnętrznych.

EKES z zadowoleniem przyjął ramy Komisji Europejskiej dotyczące unii energetycznej i wykazywał zainteresowanie nimi za pośrednictwem sektorowych i przekrojowych opinii, wydarzeń i wysłuchań publicznych.

Tematyczna grupa analityczna ds. energii odegrała zasadniczą rolę w przygotowywaniu i omawianiu projektów z inicjatywy własnej w zakresie energii oraz w tworzeniu sieci obejmujących ekspertów w dziedzinie energii i decydentów w Brukseli i poza nią. Istotnie przyczyniła się również do zdobycia przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uznania za prężne działania promujące systemy energetyczne ukierunkowane na obywateli.