Tematska študijska skupina za energijo

Namen tematske študijske skupine za energijo je agendo EESO o energetskih vprašanjih povezati s širšim okvirom energetske politike EU in se zavzemati za pomembno vlogo civilne družbe, da se zagotovi uspešen energetski prehod.

S sodelovanjem javnosti pri oblikovanju politike in njenem izvajanju se okrepi prevzemanje odgovornosti, izboljša proces in je lažje doseči cilje energetske politike EU. Za spodbujanje takšnega dialoga člani tematske študijske skupine organizirajo predstavitve in konference ter dejavno sodelujejo na dogodkih zunanjih organizacij. EESO je podprl okvir Evropske komisije za energetsko unijo in v njem sodeloval svojimi sektorskimi in medsektorskimi mnenji, dogodki in javnimi predstavitvami.

Tematska študijska skupina za energijo ima ključno vlogo pri pripravi in razpravi o projektih na lastno pobudo na področju energije ter pri vzpostavljanju mrež z energetskimi strokovnjaki in oblikovalci politik v Bruslju in drugod. Pomembno tudi prispeva k priznanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora kot močnega zagovornika energetskih sistemov, ki so osredotočeni na državljane.