Savjetodavni odbor za Europski gospodarski prostor

This page is also available in

Savjetodavni odbor za Europski gospodarski prostor (EEA CC) dio je Sporazuma o EGP-u (članak 96.) i osnovan je stupanjem tog Sporazuma na snagu 1994. godine. Predstavlja poslodavce, radnike i druge dionike civilnog društva u državama članicama EGP-a. Treće zemlje koje su njegove članice jesu Island, Lihtenštajn i Norveška, a Švicarska šalje promatrače.

Odbor se sastoji od predstavnika EGSO-a i Savjetodavnog odbora za EFTA-u. EEA CC sastaje se jednom godišnje.

Na svakom svom sastanku ovaj Savjetodavni odbor usvaja rezolucije i izvješća koji se odnose na različite aspekte unutarnjeg tržišta te na važne promjene u EGP-u. Rezolucije se šalju Vijeću EGP-a za informaciju.