Comitetul consultativ al Spațiului Economic European

Comitetul consultativ al Spațiului Economic European (CC-SEE) face parte din Acordul privind SEE (articolul 96) și a fost creat la intrarea în vigoare a acordului, în 1994. Acesta include reprezentanți ai angajatorilor, ai lucrătorilor și ai altor actori ai societății civile din statele membre ale SEE. Membrii din afara UE sunt Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Elveția trimite observatori.

Comitetul cuprinde reprezentanți ai CESE și ai Comitetului consultativ al AELS. Comitetul consultativ al SEE se întrunește o dată pe an.

În cadrul fiecăreia dintre reuniunile sale, CC-SEE adoptă rezoluții și rapoarte cu privire la diverse aspecte ale pieței interne, precum și cu privire la evoluțiile importante din cadrul SEE. Rezoluțiile sunt transmise Consiliului SEE spre informare.