Euroopan talousalueen neuvoa-antava komitea

This page is also available in

Euroopan talousalueen (ETA) neuvoa-antava komitea on osa ETA-sopimusta (96 artikla). Komitea perustettiin, kun sopimus tuli voimaan vuonna 1994. ETA:n neuvoa-antava komitea edustaa ETA:n jäsenvaltioiden työnantajia, työntekijöitä ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita. EU:n ulkopuolisia jäseniä komiteassa ovat Islanti, Liechtenstein ja Norja. Sveitsi lähettää komiteaan tarkkailijoita.

Komitea koostuu EFTA:n neuvoa-antavan komitean ja ETSK:n edustajista. ETA:n neuvoa-antava komitea kokoontuu kerran vuodessa.

ETA:n neuvoa-antava komitea hyväksyy kokouksissaan päätöslauselmia ja raportteja, joissa tarkastellaan sisämarkkinoiden eri näkökohtia ja ETA:n keskeisiä kehityskulkuja. Päätöslauselmat lähetetään ETA:n neuvostolle tiedoksi.