ELi puudega isiku kaart on üks puuetega inimeste liikumise peamisi prioriteete ja võimaldab puuetega inimestel kasutada oma põhiõigust ELis vabalt liikuda samadel alustel kui puueteta inimestel.

Komitee on väljendanud heameelt algatuse üle võtta kasutusele ELi puudega isiku kaart, mille Euroopa Komisjon käivitas selleks, et aidata puuetega inimestel Euroopa Liidus vabalt liikuda ja elada.

Aprilli täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses hoiatas komitee siiski, et kaardi edu sõltub puudestaatuse vastastikusest tunnustamisest ELi riikide vahel. Praegu see nii ei ole, mistõttu jäävad puuetega inimesed ilma toetusmeetmetest, kui nad reisivad teistesse riikidesse. See on nende liikumisvabaduse – mis on üks ELi põhiväärtusi – ränk rikkumine.

Arvamuse raportöör Ioannis Vardakastanis ütles: „Praegu on meil esimese ja teise klassi Euroopa kodanikud: esimesse klassi kuuluvad need, kes saavad liikuda ühest liikmesriigist teise, et reisida, töötada või õppida või sinna elama asuda, ning teise klassi need, kes seda ei saa. ELi puudega isiku kaart kõrvaldab need takistused.“

Komitee märkis arvamuses, et ELi puudega isiku kaart on olnud puuetega inimeste liikumise oluline prioriteet ja nad on seda juba pikka aega soovinud. Komitee soovitas kehtestada kaardi kasutuselevõtu määrusega, sest määrus on sobivam vahend selleks, et tagada kaardi järjepidev ja üldine kasutus ning vältida erinevat rakendamist riiklikul tasandil.

Tuleks võtta ka täiendavaid meetmeid, et tagada transpordi, teenuste ja hoonete juurdepääsetavus kõigi jaoks. Samal ajal tuleb andmekaitse-eeskirjadega kaitsta kaardil sisalduvad isikuandmeid. Nii toimib kaart ELi puudega isiku passina.

Komitee arvates sunnib kaart liikmesriike täiustama praegusi süsteeme, mis põhinevad peamiselt meditsiinilisel lähenemisviisil puudele, ning viima need kooskõlla mudelitega, mis järgivad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Kaardi edu tagamiseks nõudis komitee puuetega inimeste ja nende organisatsioonide täielikku kaasamist selle kasutuselevõtu kõigisse etappidesse ja järelevalveprotsessi.

Nõutakse ka, et ELi puudega isiku kaart ja ELi parkimiskaart oleksid füüsiliselt eraldiseisvad. See lihtsustaks puuetega inimeste jaoks transpordisüsteemides navigeerimist ja juurdepääsu avalikele teenustele. (ll)