Evropska kartica ugodnosti za invalide, ena glavnih prednostnih nalog invalidskega gibanja, bo invalidom omogočila uveljavljanje njihove pravice do svobode gibanja v EU na enaki osnovi kot drugim osebam.

EESO pozdravlja pobudo za evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki jo je uvedla Evropska komisija, da bi invalidom pomagala pri svobodnem gibanju in bivanju v Evropski uniji.

Vendar je EESO v mnenju, sprejetem na plenarnem zasedanju aprila, opozoril, da bo kartica uspešna le, če bodo države članice vzajemno priznavale status invalida. Trenutno tega ne počnejo, zaradi česar so invalidi med potovanji v druge države prikrajšani za podporne ukrepe. To je huda omejitev njihove svobode gibanja, temeljne vrednote EU.

Poročevalec za to mnenje Ioannis Vardakastanis je ob tem povedal: „Trenutno imamo prvo- in drugorazredne evropske državljane. Prvi so tisti, ki lahko potujejo v drugo državo članico, tam delajo, študiralo ali dobijo prebivališče, drugi pa tega ne morejo. Evropska kartica ugodnosti za invalide bo te ovire odpravila.“

EESO je v mnenju zapisal, da je ta kartica ena glavnih prednostnih nalog invalidskega gibanja, ki že dolgo poziva k njeni uvedbi. Priporočil je, naj se kartica uvede z uredbo, saj je primernejši instrument, ki bi zagotovil njeno skladno in enotno uporabo ter preprečil različno izvajanje na nacionalni ravni.

Sprejeti je treba tudi dopolnilne ukrepe, da bi bili promet, storitve in zgradbe dostopni vsem, osebne podatke na kartici pa bi bilo treba zaščititi z uredbo o varstvu podatkov. Kartica se bo torej uporabljala kot evropski potni list za invalide.

Po mnenju EESO bo države članice prisilila k izboljšanju sedanjih sistemov, ki temeljijo predvsem na medicinskem pristopu k invalidnosti, ter njihovi uskladitvi z modeli, ki jih določa Konvencija ZN o pravicah invalidov.

Da bi bila kartica uspešna, je EESO pozval k obsežnemu vključevanju invalidov in njihovih organizacij v vse faze njenega uvajanja in spremljanja.

Pozval je tudi k temu, naj bo evropska kartica ugodnosti za invalide ločena od evropske parkirne karte. To bi invalidom olajšalo uporabo javnih prometnih sredstev in dostop do javnih storitev. (ll)