Viena no galvenajām invaliditātes kustības prioritātēm ir Eiropas invaliditātes karte, kas personām ar invaliditāti ļaus izmantot savas pamattiesības uz pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā personām bez invaliditātes.

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvu ieviest Eiropas invaliditātes karti, kas personām ar invaliditāti palīdzēs brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā.

Atzinumā, ko EESK pieņēma aprīļa plenārsesjā, Komiteja tomēr brīdina, ka kartes panākumi būs atkarīgi no tā, vai ES valstis savstarpēji atzīs invaliditātes statusu; patlaban tā nenotiek, tāpēc personām ar invaliditāti, kad tās ceļo uz citām valstīm, nav nekādu atbalsta pasākumu. Tādējādi pašos pamatos tiek pārkāptas šo personu tiesības uz brīvu pārvietošanos – vienu no ES pamatvērtībām.

Atzinuma ziņotājs Ioannis Vardakastanis norādīja: “Patlaban mums ir divu dažādu šķiru eiropieši: pirmā šķira var tūrisma, darba, mācību vai dzīvesvietas iekārtošanas nolūkos pārvietoties no vienas dalībvalsts uz citu, kamēr otrā šķira to nespēj. Eiropas invaliditātes karte šos šķēršļus nojauks.”

Savā atzinumā EESK norādīja, ka Eiropas invaliditātes karte jau izsenis bijusi nozīmīga invaliditātes kustības prioritāte, ko jau sen aicināts ieviest. Kustība iesaka kartes ieviešanai izmantot regulu kā vispiemērotāko instrumentu, kas nodrošinātu saskaņotu un universālu piemērošanu un nepieļautu, ka dažādas valstis to piemēro atšķirīgi.

Būtu jāveic arī papildu pasākumi, lai transports, pakalpojumi un ēkas būtu pieejamas ikvienam, savukārt kartē esošie persondati būtu jāaizsargā ar datu aizsardzības regulējumu. Tādējādi šī karte darbosies kā Eiropas invaliditātes pase.

Pēc EESK domām, karte liks dalībvalstīm uzlabot pašreizējās sistēmas, kuru pamatā galvenokārt ir medicīniska pieeja invaliditātei, un saskaņot tās ar modeļiem, kuri paredzēti ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD).

Lai kartei būtu panākumi, EESK aicina visos tās izvēršanas un uzraudzīšanas procesa posmos pilnībā iesaistīt personas ar invaliditāti un šo personu organizācijas.

Vēl viena prasība ir fiziski nošķirt ES invaliditātes karti no ES stāvvietu izmantošanas kartes. Tādējādi personām ar invaliditāti būtu vieglāk orientēties transporta sistēmās un piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem. (ll)