Netisaade „Kohalik vaade“ avab oma teise hooaja Euroopa uuele mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud osaga. Neli külalist selgitavad meile, mis on selles kauaoodatud kokkuleppes head ja mis halba.

Netisaade „Kohalik vaade“ avab oma teise hooaja Euroopa uuele mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud osaga. Neli külalist selgitavad meile, mis on selles kauaoodatud kokkuleppes head ja mis halba.

Euroopa Parlamendi liige ja mitmeaastase finantsraamistiku toimiku kaasraportö&...Rohkem

Netisaade „Kohalik vaade“ avab oma teise hooaja Euroopa uuele mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud osaga. Neli külalist selgitavad meile, mis on selles kauaoodatud kokkuleppes head ja mis halba.

Euroopa Parlamendi liige ja mitmeaastase finantsraamistiku toimiku kaasraportöör Jan Olbrycht selgitab, miks läbirääkimised olid nii keerulised, ning rõhutab ka uue programmi „EL tervise heaks“ tähtsust. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ECO sektsiooni esimees Stefano Palmieri näeb võimalust ajakohastada Euroopa majandus- ja sotsiaalsüsteemi. Ta esitleb kodanikuühiskonna visiooni üheskoos kahe kõnelejaga: võrgustiku „Civil Society Europe“ juhtkomitee liige Gabriella Civico ning ajakirjanik ja sihtasutuse „Res Publica“ liige Zsuzsanna Szabó. Kõik kolm on samamoodi mures ELi omavahendite pärast ja uue õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi nõrkuse pärast.

Vähem