Η επιτροπή παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ» - Related Publications and other work