Observatoriet for Det Indre Marked (SMO)

This page is also available in

Observatoriet for Det Indre Marked (SMO) blev oprettet i 1994 for at give EØSU en fleksibel, horisontal struktur, der gør det muligt at:

  • analysere det indre markeds funktion
  • analysere problemer og hindringer samt
  • foreslå løsninger.

Inden for særlig vigtige områder afholder SMO offentlige høringer med henblik på at høre den bredest mulige vifte af civilsamfundsorganisationer.

SMO har desuden i tæt samarbejde med Kommissionen udviklet en særlig database for selv- og samregulering. Databasen letter udvekslingen af oplysninger og kortlægningen af bedste praksis.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO