Európska zelená dohoda

This page is also available in:

Európska komisia spustila 11. decembra 2019 Európsku zelenú dohodu, ktorou sa posilňuje záväzok EÚ riešiť klimatické a environmentálne výzvy, čo je hlavnou úlohou tejto generácie. Cieľom Európskej zelenej dohody je premeniť EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa zabezpečí, že:

 • do roku 2050 dosiahneme nulové čisté emisie skleníkových plynov,
 • hospodársky rast nebude závisieť od využívania zdrojov
 • a na žiadneho jednotlivca ani región sa nezabudne.

V záujme realizácie Európskej zelenej dohody vypracovala EÚ komplexný balík iniciatív, ktorý zahŕňa politické a legislatívne návrhy, ako aj rozvoj a modernizáciu finančných nástrojov.

EHSV vyzýva na vytvorenie „Zelenej a sociálnej dohody“, pričom zdôrazňuje úzku spätosť medzi Zelenou dohodou a sociálnou spravodlivosťou. Je nevyhnutné vypočuť názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom podporiť udržateľné a konkurencieschopné podniky zajtrajška v zdravom prostredí.

V Európskej zelenej dohode sa kladie veľký dôraz na investície a financovanie zelenej a udržateľnej transformácie. Zelená dohoda je životne dôležité pre to, aby sa Európa pozviechala z pandémie COVID-19. Vynakladá sa na ňu jedna tretina z investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ. Toto zvýšenie finančných prostriedkov má pomôcť premeniť krízu na transformačnú príležitosť pre budúcnosť Európy.

EHSV zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní realizácie iniciatív a opatrení Európskej zelenej dohody. EHSV pripravuje stanoviská a organizuje aktivity (pozri menu na ľavej strane tejto stránky) s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ zohľadňovali názory organizovanej občianskej spoločnosti a aby iniciatívy v rámci Zelenej dohody boli v súlade s hospodárskou, sociálnou a občianskou realitou v danej oblasti.

Keďže Európska zelená dohoda je problematikou, ktorá má prierezový a komplexný charakter, zameriavajú sa na ňu všetky sekcie EHSV, ako aj CCMI.

 • Prijaté on 09/06/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Referenčné dokumenty
  SOC/677-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Poland
  Employers - GR I
  Bulgaria

  In this opinion the EESC:

  • Welcomes Europe's Beating Cancer Plan as a milestone in the fight against cancer and calls for a concrete roadmap for its implementation, with performance indicators, realistic timeframes and close involvement of Social Partners (SP) and Civil Society Organisations (CSO).
  • Considers important that the EU and Member States ensure  the availability of igh-quality, accessible healthcare infrastructure and effective support systems for patients' physical and mental well-being.
  • Asks for the negative consequences caused by the COVID-19 pandemic in accessing to health services to be urgently addressed, recognising as well the supportive role SP and CSO can play in this area. 
  EESC opinion: Europe's beating cancer plan
 • Prijaté on 09/06/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/728-EESC-2021
  Workers - GR II
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Croatia
  EESC opinion: Evaluation – 2011 White Paper on Transport
 • Prijaté on 09/06/2021 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  INT/903-EESC-2020-01-01
  (Germany

  In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

  EESC opinion: No Green Deal without a Social Deal
 • Prijaté on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/729-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Strategy for sustainable and smart mobility
 • Prijaté on 27/04/2021
  Referenčné dokumenty
  SOC/665-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece

  The opinion, presenting EESC's position on the four proposals of the Health package published by the European  Commission in November 2020, supports and welcomes these initiatives but draws the attention on some elements.

  • The EU and Member States should ensure that everyone has equal access to quality, well staffed, well equipped health and social services. This is particularly important in the context of the COVID-19 pandemic which has deepened existing inequalities.
  • Special attention in future EU policies should be given to healthcare workers and the need to improve working conditions, including pay, recruitment and retention, as well as their health and safety.
  • The new EU health package should be combined with the roll-out of the European Pillar of Social Rights (EPSR), particularly its principles 12, 16, 17 and 18 and the Action Plan on the EPSR. It should also be part of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3.
  EESC opinion: Building a European Health Union
 • Prijaté on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/726-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Poland
  EESC opinion: Offshore Renewable Energy Strategy
 • Prijaté on 26/04/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenčné dokumenty
  CCMI/185-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  (Italy
 • Prijaté on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/732-EESC-2020
  Workers - GR II
  France
  EESC opinion: Revision of the TEN-E Regulation guidelines
 • Prijaté on 24/03/2021
  Referenčné dokumenty
  SOC/664-EESC-2020-01-01
  EESC opinion: Adequate minimum wages directive
 • Prijaté on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Referenčné dokumenty
  CCMI/178-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  France
  (France

  Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

  EESC opinion: Sustainability requirements for batteries in the EU