Европейският зелен пакт

This page is also available in:

На 11 декември 2019 г. Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт, засилвайки ангажимента на ЕС за борба с изменението на климата и предизвикателствата, свързани с околната среда, което е определящата задача на настоящото поколение. Целта на Европейския зелен пакт е да превърне ЕС в модерна и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като гарантира:

 • нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.;
 • отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите, както и че
 • никой и никое място няма да бъдат пренебрегнати.

За изпълнението на Европейския зелен пакт ЕС осъществява всеобхватен пакет от инициативи, включително политически и законодателни предложенияЗа финансирането му са предназначени и разработването и модернизирането на финансови инструменти.

ЕИСК призовава за „Зелен и социален пакт“, подчертавайки тясната връзка между Зеления пакт и социалната справедливост. От съществено значение е да се чуе гласът на всички заинтересовани страни, за да се насърчат устойчивите и конкурентоспособни дружества на утрешния ден, опериращи в здравословна среда.

Европейският зелен пакт постави силен акцент върху инвестициите и финансирането на екологичния и устойчив преход. Зеленият пакт е животоспасяващият път за Европа за излизане от пандемията от COVID-19. За финансирането му ще се използват една трета от инвестициите в размер на 1,8 трилиона евро по Плана за възстановяване NextGenerationEU и седемгодишният бюджет на ЕС. Това увеличение на възможностите за финансиране цели да превърне кризата във възможност за трансформация за бъдещето на Европа.

ЕИСК играе решаваща роля в мониторинга на изпълнението на инициативите и действията по линия на Европейския зелен пакт. Комитетът изготвя становища и организира дейности (вж. менюто от лявата страна на страницата), за да гарантира, че институциите на ЕС вземат под внимание вижданията на организираното гражданско общество и че инициативите на Зеления пакт са съгласувани с икономическата, социалната и гражданската ситуация по места.

Поради всеобхватното си и хоризонтално естество Европейският зелен пакт попада в компетентностите на всички секции на ЕИСК и на CCMI.

 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Референтен номер
  TEN/728-EESC-2021
  Workers - GR II
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Croatia
  EESC opinion: Evaluation – 2011 White Paper on Transport
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Референтен номер
  INT/903-EESC-2020-01-01
  (Germany

  In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

  EESC opinion: No Green Deal without a Social Deal
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Референтен номер
  TEN/729-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Strategy for sustainable and smart mobility
 • Adopted on 27/04/2021
  Референтен номер
  SOC/665-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece

  The opinion, presenting EESC's position on the four proposals of the Health package published by the European  Commission in November 2020, supports and welcomes these initiatives but draws the attention on some elements.

  • The EU and Member States should ensure that everyone has equal access to quality, well staffed, well equipped health and social services. This is particularly important in the context of the COVID-19 pandemic which has deepened existing inequalities.
  • Special attention in future EU policies should be given to healthcare workers and the need to improve working conditions, including pay, recruitment and retention, as well as their health and safety.
  • The new EU health package should be combined with the roll-out of the European Pillar of Social Rights (EPSR), particularly its principles 12, 16, 17 and 18 and the Action Plan on the EPSR. It should also be part of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3.
  EESC opinion: Building a European Health Union
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Референтен номер
  TEN/726-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Poland
  EESC opinion: Offshore Renewable Energy Strategy
 • Adopted on 26/04/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Референтен номер
  CCMI/185-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  (Italy
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Референтен номер
  TEN/732-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  France
  EESC opinion: Revision of the TEN-E Regulation guidelines
 • Adopted on 24/03/2021
  Референтен номер
  SOC/664-EESC-2020-01-01
  EESC opinion: Adequate minimum wages directive
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Референтен номер
  CCMI/178-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  France
  (France

  Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

  EESC opinion: Sustainability requirements for batteries in the EU
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Референтен номер
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area