Eiropas zaļais kurss

This page is also available in:

Eiropas Komisija 2019. gada 11. decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu, ar ko pastiprina ES apņemšanos risināt ar klimatu un vidi saistītas problēmas, kas ir šīs paaudzes galvenais izaicinājums. Eiropas zaļā kursa mērķis ir pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, nodrošinot, ka

 • līdz 2050. gadam ir pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām;
 • ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas;
 • novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions.

Lai ieviestu Eiropas zaļo kursu, ES īsteno visaptverošu iniciatīvu kopumu, tostarp politikas un likumdošanas priekšlikumus, kā arī finansēšanas instrumentu izstrādi un modernizāciju.

EESK, uzsverot ciešo saikni starp zaļo kursu un sociālo taisnīgumu, ir aicinājusi īstenot tā saukto zaļo un sociālo kursu. Ir svarīgi uzklausīt visu ieinteresēto personu viedokli, lai veicinātu ilgtspējīgus un konkurētspējīgus nākotnes uzņēmumus veselīgā vidē.

Eiropas zaļajā kursā liels uzsvars likts uz investīcijām, kā arī zaļas un ilgtspējīgas pārkārtošanās finansēšanu. Zaļais kurss ir līdzeklis, kā Eiropai pārvarēt Covid-19 pandēmiju. Eiropas zaļā kursa finansējums ir viena trešdaļa no 1,8 triljoniem eiro, kas NextGenerationEU atveseļošanas plāna ietvaros paredzēti ieguldījumiem, un ES septiņu gadu budžeta līdzekļi. Finansēšanas iespējas ir paplašinātas, lai krīzi izmantotu kā iespēju veikt pārmaiņas Eiropas nākotnes interesēs.

EESK loma ir būtiska Eiropas zaļā kursa iniciatīvu un darbību īstenošanas uzraudzībā. EESK sagatavo atzinumus un rīko pasākumus (sk. izvēlni šīs lapas kreisajā pusē), lai nodrošinātu, ka ES iestādes ņem vērā organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli un ka zaļā kursa iniciatīvas atbilst ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem un pilsoniskajām norisēm uz vietas.

Transversālā un visaptverošā rakstura dēļ Eiropas zaļo kursu aplūko visas EESK specializētās nodaļas un CCMI.

 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Atsauce
  TEN/728-EESC-2021
  Workers - GR II
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Croatia
  EESC opinion: Evaluation – 2011 White Paper on Transport
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Atsauce
  INT/903-EESC-2020-01-01
  (Germany

  In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

  EESC opinion: No Green Deal without a Social Deal
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Atsauce
  TEN/729-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Strategy for sustainable and smart mobility
 • Adopted on 27/04/2021
  Atsauce
  SOC/665-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece

  The opinion, presenting EESC's position on the four proposals of the Health package published by the European  Commission in November 2020, supports and welcomes these initiatives but draws the attention on some elements.

  • The EU and Member States should ensure that everyone has equal access to quality, well staffed, well equipped health and social services. This is particularly important in the context of the COVID-19 pandemic which has deepened existing inequalities.
  • Special attention in future EU policies should be given to healthcare workers and the need to improve working conditions, including pay, recruitment and retention, as well as their health and safety.
  • The new EU health package should be combined with the roll-out of the European Pillar of Social Rights (EPSR), particularly its principles 12, 16, 17 and 18 and the Action Plan on the EPSR. It should also be part of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3.
  EESC opinion: Building a European Health Union
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/726-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Poland
  EESC opinion: Offshore Renewable Energy Strategy
 • Adopted on 26/04/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  CCMI/185-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  (Italy
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Atsauce
  TEN/732-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  France
  EESC opinion: Revision of the TEN-E Regulation guidelines
 • Adopted on 24/03/2021
  Atsauce
  SOC/664-EESC-2020-01-01
  EESC opinion: Adequate minimum wages directive
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Atsauce
  CCMI/178-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  France
  (France

  Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

  EESC opinion: Sustainability requirements for batteries in the EU
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area